Kyltekniker

När du beställer en installation för din luftvärmepump från e-klok.se, kommer en certifierad kyltekniker hem till dig för att installera din luftvärmepump.

När krävs det en certifierad kyltekniker?

En kyltekniker krävs enligt lag vid installation av en värmepumpar där en köldmediekrets bildas mellan luftvärmepumpens inomhus- och utomhusdel, det som kallas för split-system. Vi erbjuden endast en luft/luftvärmepump på e-klok.se som heter Unico, där köldmediet är hermetiskt tillslutet.

När det gäller luft-vattenvärmepumpar finns det två olika varianter. Package har en sluten köldmediekrets och det är vatten draget mellan värmepumpens två delar. Med Split skapas en köldmediekrets mellan delarna vid installationen och då krävs en certifierad kyltekniker.

Fluorerade växthusgaser så kallade F-gaser kan skada oss människor, men det har också stor negativ påverkan på vår natur, om det hanteras felaktigt. Sedan 2015 krävs att certifierad kyltekniker utför denna typ av arbeten.

Detta är en certifierad kyltekniker

En certifierad kyltekniker har ett giltigt certifikat *Kategori I eller II. INCERT är det företag som bedriver certifiering av personer. Årliga intyg ska skickas in och certifikatet ska förnyas vart femte år.

Det ställs många krav på en kyltekniker, kunskaper om de olika köldmedier, olika typer av installationer och lagstiftning. En kyltekniker ska kunna allt som har att göra med luftvärmepumpar och kunskapen granskas.

När du köper en installation av en luftvärmepump är det viktigt att komma ihåg att kylteknikern ska vara en behörig installatör.

Företagets certifiering

För att arbeta med köldmedium ska även företaget vara certifierat. Utöver ett personligt certifikat i *Kategori I eller II krävs även ett giltigt företagscertifikat i motsvarande kategori.

Vi på e-klok.se har ett eget nät av certifierade kyltekniker!

* Kategori II gäller för arbeten med köldmedier med fyllnadsmängd under 3 kg.
Kategori I gäller för alla arbeten med köldmedier oavsett fyllnadsmängd.