F-gasförordning

Enligt F-gasförordningen (517/2014) ”Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10” är vi på e-klok.se, som säljföretag, skyldiga att redovisa vilken certifierad installatör som ska utföra varje enskild installation. 

Då alla våra anslutna installatörer uppfyller kriterierna för att få installera är detta inget problem för dig som kund så länge du även handlar installation av oss när du gör din värmepumpsbeställning. Dock vet vi av erfarenhet att vissa av våra kunder väljer att på egen hand anlita en, icke e-klok.se-ansluten, lokal installatör för installation. I dessa fall behöver vi få kompletterande information för att kunna uppfylla den nya F-gasförordningen.

Detta innebär i praktiken att: om du handlar en luftvärmepump av oss utan att samtidigt beställa installation kommer vi att behöva få in kompletterande uppgifter på installationsföretagets namn och dess certifieringsnummer för att kunna slutföra ordern.

I och med detta, förbinder du som kund dig till att använda nämnde certifierade installatör vid installationen av din luftvärmepump, och du ger samtidigt e-klok.se rätt att kontrollera uppgifterna med nämnd installatör innan leverans från e-klok.se.

Läs mer på skvp.se eller alltomfgas.se

Vid installation av luft/luftvärmepump och luft/vattenvärmepump krävs certifierad kyltekniker.