Transportskador

Synliga transportskador på förpackningen/emballaget måste meddelas direkt till chauffören och skrivas på fraktsedeln direkt vid mottagande, men även anmälas till både transportbolaget och e-klok.se.

Icke synliga transportskador måste anmälas inom 3 dagar från mottagandet, det vill säga, produkten måste kontrolleras omgående. Vi kommer inte ersätta transportskador som inte har anmälts inom dessa tre dagar från mottagande.

Det är bra om du behåller allt emballage och dokumenterar det tillsammans med din anmälan.

Länk för transportskador till Schenker.