Bidrag för energieffektivisering

Bidrag för energieffektivisering  Vill du installera en luftvärmepump och kan tänka dig ett bidrag på upp till 30 000 kr och få tillbaka max 50% av materialkostnaderna? Då kan Boverkets nya bidrag vara av intresse för dig. Sedan 3 juli 2023 finns det möjlighet att söka detta bidrag, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Vi hjälper dig att förstå om du är berättigad till detta bidrag. Om du uppfyller följande krav kan du vara berättigad till bidraget: Du delvis eller helt äger och permanent bor i ett småhus (inte en fritidsbostad). Ditt boende värms upp via el, gas, eller en minst 10 år gammal luft-luftvärmepump. Installationen har ägt rum, eller kommer att äga rum, i ett utrymme som tidigare varit uppvärmt. Du har, eller är öppen för att skaffa, en varmvattenberedare med värmepump för att uppfylla bidragskraven. Om ...