Rotavdrag

Vid köp av tjänster kan du utnyttja rotavdraget på e-klok.se. Vi ansöker om rotavdraget och det du behöver ange vid din beställning är:

  • Du som köpare måste stå som ägare av fastigheten
  • Ditt personnummer
  • Fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras.

Med rotavdraget kan du sänka kostnaden på installationen med 30 %. Tänk på att det är du själv som är ansvarig om du är berättigad till rotavdrag. Om Skatteverket inte bevilja delar eller hela skattereduktionen som Svenska Värmepumpar AB/e-klok.se ansökt om och dragit av på din beställning, har vi rätt att efterfakturera det resterande beloppet.Kostnaden för en standardinstallation av en luft/luftvärmepump är 6.279 kronor. Den beräknade arbetskostnaden är 6.279 kronor vilket man får (30 %) 1.884 kronor i rotavdrag. Priset för installationen blir 4.395 kronor efter ROT.

Skatteverket ställer dessa krav för rotavdrag

Krav på köparen

Du måste ha fyllt 18 år beskattningsåret du söker rotavdrag.

Du ska vara bosatt i Sverige eller att du betalar skatt i Sverige, minst 90 % av din inkomst.

Arbetetet ska vara betalt före årsskiftet för att skattereduktionen ska komma med på deklarationen året efter.

Du ska ha rotavdrag kvar av de 50.000 kronor som kan utnyttjas.

Tillräckligt med skatt måste betalas för att kunna få använda rotavdrag.

Ett dödsbo kan få rotavdrag men bara för arbeten som utförts före dödsfallet.

Bostaden

Du som köpare av tjänsten måste äga bostaden under den tiden som arbetet utförs. Vi köp av ny bostad övergår äganderätten till dig när du skriver under köpebrevet.

För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo på stället där tjänsten utförs. Om du har dubblabostäder räknas båda dessa som din bostad. Det måste klassificeras som ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Det gäller även fritidshus det räknas som bostad. Även för arbete i dina föräldrars bostad om du äger bostaden och har betalat för arbetet.

Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus, huset måste vara äldre än fem år.

Möjlighet till rotavdrag för underhållsarbete och reparation för att återställa ett småhus till dess originalskick, det är oavsett husets värdeår.

Det finns inte möjlighet att få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller friliggande byggnad.

Krav på utföraren

Företaget som utför installationen måste ha F-skattesedel, vilket Svenska Värmepumpar AB/e-klok.se har.

Arbetet måste vara berättigat rotavdrag

Rotavdrag ges för installation och reparation av luftvärmepumpar. Om rotavdraget inte godkänns av Skatteverket har vi på Svenska Värmepumpar AB/e-klok.se rätt att efterfakturera dig som beställare.

Läs mer om rotavdraget hos Skatteverket

Avslag på skattereduktionen

Om det blir ett avslag på din skattereduktion kommer vi tillsammans med dig som kund, förstå vad som saknas i din ansökan. Om det beror på att du inte har rätt till rotavdrag kommer vi fakturera dig det resterande beloppet. Det är ditt ansvar att veta om du har rätt/möjlighet att använda rotavdrag. För det behöver e-klok.se två uppgifter av dig:

  • Ditt personnummer
  • Fastighetsbeteckningen på småhuset där arbetet ska utföras

Om du inte har dessa uppgifter vid beställningen, går det bra att skicka eller ringa in dessa uppgifter till oss efter beställning.