träffar.

No hits.

Vi levererar inom hela Europa! /

We deliver all over Europe!

Mitsubishi Electric

Filter till Mitsubishi Electric Lossney både VL-100 och VL-50. Filter renar luften från skadliga partiklar. Rengör och byt ut filter regelbundet för bästa effekt. Om det finns ett behov av ökad filtrering mot exempelvis pollen, så finns det ett tilläggsfilter att installera.

Meny