träffar.

No hits.

Vi levererar inom hela Europa! /

We deliver all over Europe!

Ventilationsaggregat

Ett bra ventilationssystem är viktigt för hemmet då det bidrar till god luftförsörjning och minskade halter av skadliga ämnen som pollen, bakterier och virus i luften vilket verkar positivt för att förebygga bland annat allergier. Hos e-klok.se hittar ni ventilationsaggregat med och utan värmeväxlare för att ni ska kunna hitta det som passar ert behov bäst. 

Läs mer

Om ventilation

Boverket Byggregler om ventilation skriver att alla rum som används kräver kontinuerlig luftväxling. Minimikravet för frånluften ska vara 0,35 liter/s x bostadsytan uttryckt i m². För ett hus på 160 m² blir det: 0,35 l/s x 160 m²= 56 l/s. Man bör därför se till att den totala frånluften är på minst 56 l/s. Det måste även komma in samma mängd tilluft i huset vilket man löser med ett bra ventilationsaggregat.

ventilationsaggregat image

Nyckelord

Boverket har några nyckelord som kan vara bra att tänka på när man funderar på att installera nytt ventilationssystem.

- Uteluft/Tilluft : Den luft som kommer in via väggar eller befintligt ventilationssystem.

- Frånluft: Den använda "gamla" luft som sugs ut från huset via frånluftsfläktar eller kanalfläktar. 

- Överluft: Den luft som rör sig mellan rummen.

- Avluft: Luften som lämnar ventilationsaggregatet ut i det fria.

- Drift och Underhåll

- Vädring: Boverkets rekommendation är att huset vädras ut genom att öppna ett fönster en stund varje dag.

Ventilation med värmeväxling

Att ha ventilation med värmeåtervinning är ett energieffektivt system i hemmet. Detta innebär att den uppvärmda luften passerar in genom värmeväxlaren och värmer upp den inkommande svalare luften så att ingen onödig energi går till spillo. Resultatet är en bättre uppvärmningsekonomi och mindre risk för obehagligt kalldrag från fönster och ventiler. Ventilation med värmeväxling kallas även FX eller FTX ventilation.

Ventilation utan värmeväxling

Om värmeåtervinning inte står högst upp på listan så väljer ni ett ventilationssystem utan värmeväxlare. Detta system har som syfte att föra ut förbrukad luft på ett effektivt sätt. 

Meny