Veneto fläktkonvektor

En fläktkonvektor eller ett fläktelement ger bättre spridning av din vattenburna värme genom att ansluta fläktkonvektorn till ditt varmvattensystem. Med hjälp av den inbyggda fläkten sprids värmen upp till fem gånger mer än den statiska värmen från en radiator. Det blir en värmespridning istället för värmestrålning. Man kan även styra luftströmmen i den riktning som passar ditt hus. Inbyggda luftfilter ger dessutom renare inomhusklimat. Vi har marknadens bästa pris på Veneto fläktkonvektorer!

Kontakt din lokala VVS-installatör för installation. ROT-skatteavdrag gäller för arbetskostnaden.

Visar alla 6 resultat

Betygsatt 0 av 5

2-vägsventil för Veneto CRR fläktkonvektor

Passar Veneto fläktkonvektorer

1.359 kr

Delbetala 127.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

3-vägsventil för Veneto CRR fläktkonvektor

Passar Veneto fläktkonvektorer

1.949 kr

Delbetala 182.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

Veneto 12 ECM inklusive styrenhet CB-T

Upp till 25 m² • Värme 1,2kW och kyla 0,9 kW • ECM motor

Ny förbättrad motor

5.300 kr

Delbetala 490.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

Veneto 22 ECM inklusive styrenhet CB-T

Upp till 30 m² • Värme 1,6kW • Kyla 1,4 kW

Ny förbättrad motor

5.400 kr

Delbetala 500.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

Veneto 32 ECM inklusive styrenhet CB-T

Upp till 40 m² • Värme 2,79kW • Kyla 2,0kW

Ny förbättrad motor

5.500 kr

Delbetala 509.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

Veneto 42 ECM inklusive styrenhet CB-T

Upp till 70 m² • Värme 3,7kW • Kyla 3,0 kW

Ny förbättrad motor

6.190 kr

Delbetala 572.95 kr i 12 mån
Info

Ersätter dina vanliga radiatorer i bostaden

VENETO fläktelement är 3–4 gånger så effektiva som en vanlig radiator och kan tack vare sin låga ljudnivå och diskreta design placeras var som helst i bostaden. För att värmen ska spridas effektivt och besparingen ska bli så hög som möjligt, bör den placeras i bottenvåningens största rum, oftast då vardagsrummet. Helst då öppet mot hall, övriga rum och eventuellt mot trappa till övervåningen. Fläktelement kan även användas till svalkande luftkonditionering under de varma sommarmånaderna

Ett effektivare element

Med en VENETO fläktelement får man ut betydlig mer värmeeffekt än med en vanlig radiator. Vid samma framledningstemperatur på vattnet kan man få ut cirka 5 gånger mer värmeeffekt jämfört med med en vanlig radiator med samma mått. Sänker man vattnets framledningstemperatur med 10grader får man fortfarande ut ca 3 gånger mer värmeeffekt. Tillsammans med bergvärmeanläggning kan fläktelementen användas för luftkonditionering under de varma sommarmånaderna.

Vår modeller på fläktelement eller fläktkonvektor som det även kallas, heter Veneto CRR12 för 15-25 m2, Veneto CRR22 för 25-30 m2, Veneto CRR32 för 30-40 m2 och Veneto CRR42 för 50-70 m2.

Italienska Sabiana

Sabiana är ett italienskt familjeföretag med 80 års erfarenhet av branschen med en slogan som är Respekt. De är stolta över att tillhöra den italienska industritradition, gjord av professionalism, kreativitet, flexibilitet, kompetens. Men också av mänsklig värme, uppmärksamhet på människor och miljö.

Fläktelementen Carisma CRR har en storlek (endast 183 mm djup), en modern estetik som smälter väl med inredningen i alla hem, samt med en mycket bra prestanda. CRR serien består av fyra modeller. De är tillverkade i Italien

Fläktelement är Eurovent certifierade

Så här går certifiering av Eurovent till

(Uppgifter hämtade ur Eurovents broschyr ”Vissa varumärken vilseleder aldrig”)

Hur fungerar det?

Tillverkare anmäler kompletta serier av luftbehandlingsaggregat till certifiering. Kompletta, slumpvis utvalda aggregat testas regelbundet i oberoende laboratorier. Överensstämmelse mellan testresultaten och de data som erhållits genom tillverkarnas aggregatvalsprogram verifieras. Varje avvikelse mellan testresultat och påstådda tekniska data måste korrigeras.

Europeiska teststandarder

European Standard prEN1886 för mekaniska egenskaper och European Standard prEN13053 för tekniska prestanda används av tillverkare för att dokumentera sina produkter och används också av oberoende laboratorier vid test av aggregat.

Vad betyder det?

De företag som deltar i Eurovents certifieringsprogram, gör genom att använda samma redovisningsstandard, projektörens arbete enklare, eftersom det inte finns behov av att genomföra ytterligare detaljerade jämförelser. Konsulter, föreskrivande led och slutanvändare kan välja en produkt och vara säker på att tillverkarens uppgift i katalog* och dataprogram är korrekta. De kan känna förtroende för att utrustningen kommer att fungera i överensstämmelse med konstruktionsförutsättningarna, energikostnaden kan förutses korrekt och den levererade produkten kommer därför att stå i rätt proportion till investeringen.

Kvalitetsnivån motsvarar kraven

Följande mekaniska egenskaper verifieras genom tester och klassificeras:

 • Höljets mekaniska styrka
 • Läckage genom höljet
 • By-passläckage vid filter
 • Termisk transmission genom höljet
 • Termiska bryggor genom höljet
 • Höljets ljuddämpande egenskaper

Konsulter, föreskrivande led och installatörer kan välja en passande aggregatserie för sin tillämpning, för att uppnå optimalt utbyte av investeringen.

Du får vad du beställer

Följande tekniska data certifieras:

 • Luftflöde
 • Statisk tryckökning
 • Effektbehov
 • Värmekapacitet
 • Kylkapacitet
 • Ljudeffektnivå till kanal
 • Ljudeffektnivå till omgivning
 • Värmeåtervinningssystemets temperaturverkningsgrad

Testresultaten jämförs med de tekniska data som erhålls ur tillverkarens beräkningsprogram för att verifiera att de stämmer.**
** Tidigare medgavs en viss feltolerans. Detta kunde dock utnyttjas för systematisk redovisning av bättre värden inom feltoleransen. På Swegons initiativ används numera begreppet ”garanterade värden”. (Swegons anmärkning)