Produkter > Solenergi

Solenergi

Intresset för solenergi, solpaneler och andra förnybara energikällor har ökat kraftigt på senaste tiden och är nu den snabbast växande marknaden i världen. Allt fler blir medvetna om miljön och de problem som finns samtidigt som elpriserna stiger. Solenergi har blivit viktigt både för villaägare, kommuner, företag och energibolag.

Vad är solenergi?

Solenergi är den energin vi tar från ljuset från solen. Det är den energin som gör att det finns liv på jorden, utan värmen från solen skulle vi nte kunna leva här och det är också solens energi som driver fotosyntesen hos våra växter.

Den effekt som solens strålar motsvarar är 4*1026 W. Av de träffar 1,7*1017 W jorden. Den genomsnittliga effekten under ett år på det avståndet jorden har till solen är 1.350 W per kvadratmeter. Det värdet kallas solarkonstanten. Men med tanke på att endast halva jordklotet belyses åt gången och områdena runt polerna träffas av en annan vinkel på ljuset är energin som jorden faktiskt tar emot i genomsnitt mycket lägre, 342 W per kvadratmeter. Lite av den energin reflekteras tillbaka från molnen och atmosfären, vilket resulterar i att endast 58 % når ytan på jorden.

Men, tack vare den mängden energi vi ändå får från solen har vi kunnat ta fram biobränslen, vatten- och vindkraft och även geotermisk energi. I och med det står solenergi för den största delen av både värme- och elproduktion på jorden och den är dessutom en förnybar energikälla och miljövänlig. Att den är förnybar innebär att den inte kan ta slut, vilket till exempel naturgas, kol och olja kommer göra.

Solenergi till energiproduktion

Vi människor använder solenergin för att producera både elektricitet och värme. Tack vare solceller och solfångare kan vi ta till vara på energin och göra om den till el och värme, det bidrar till att förbättra vår miljö samtidigt som elkostnaderna minskar då du helt enkelt producerar din egen energi.

Solvärme

Vid solvärme används solenergi för uppvärmning av till exempel villor och även tappvarmvattenproduktion. Det kan göras med hjälp av solfångare.

Solel

Solel uppstår när el produceras med hjälp av solenergi i ett så kallat solkraftverk. Här används solceller till hjälp, oftast sammansatta solpaneler. Vid termisk solkraft används speglar för att koncentrera strålningen från solen till en viss punkt. Då uppnås en tillräckligt hög temperatur för att ånga ska bildas av vattnet. Ångan driver i sin tur en ångturbin som sedan driver en generator som ger elektricitet.

PV/T - en kombination av solvärme och solel

PV/T står för Photovoltaic/Thermal och är beteckningen för den typ av solenergisystem som både ger el och värme.

Fördelar med solenergi

  • Förnybar energi som inte kommer ta slut
  • Miljövänligt och orsakar inga utsläpp
  • Billigare elräkningar
  • Överskottet kan säljas tillbaka till din elleverantör
  • Minimalt med underhåll
  • Det finns statliga stöd att söka vid installation av solpaneler

Köp solpaneler hos e-klok.se

Hos e-klok.se hjälper vi dig när du vill komma igång med att producera din egen energi. Vi har olika typer av solpaneler, både som du kan installera själv och större system. Har du frågor? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig igång med att minska elräkning redan idag!