Poolvärmepump - Ett bra sätt att värma poolen

Visst är det skönt att ha en pool att kunna ta dig ett dopp och svalka dig, men säsongen för bad är väldigt kort i Sverige. Du kan med ett enkelt medel förlänga badsäsongen genom att installera en poolvärmepump till din pool. I och med att du använder en pump kommer vattentemperaturen vara densamma även på för- eller sensommaren.

Filter products
Pris
Kategori

Visar alla 2 resultat

Betygsatt 0 av 5

Poolvärmepump KMP Premium 9

Poolvärmepumpen KMP Premium 09

16.350 kr

Delbetala 1509.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

Poolvärmepump KMP Premium 13

Poolvärmepumpen KMP Premium 13

23.950 kr

Delbetala 2209.95 kr i 12 mån
Info

Poolvärmepump – Vad är det?

Har du koll på hur en luft vatten värmepump fungerar så förstår du i princip hur en poolvärmepump fungerar, eftersom de har liknande funktioner. Pumpen hämtar således värme från utomhusluften, som sedan överförs till poolvattnet genom bland annat en kompressor och ett köldmedium.Skillnaden mellan en vanlig luft vatten värmepump är att en poolvärmepump ska även klara av att handskas med klorerat, salt och smutsigt vatten. Detta ställer högre krav på en värmepump till poolen.

Poolvärmepumpen värmer vattnet konstant tills den önskade temperaturen är uppnådd, och stänger sedan av sig själv automatiskt. Den stannar sedan avstängd tills temperaturen sjunker tre grader och går då igång igen automatiskt. För att spara energi genom att låta poolvärmaren arbeta mindre kan du lägga över till exempel en solfolie på din pool.

Poolvärmepumpens delar är tillverkade av ett tåliga material för att klara av påfrestningar från ett förorenat vatten. De allra flesta värmepumpar till pooler är även kompatibla till poolens reningssystem och/eller cirkulationspumpar. Innan ett köp av en poolvärmepump finns det vissa saker som du bör tänka på. Exempelvis gäller det att köpa en pump som har en kapacitet att hantera antalet kubikmeter vatten i poolen.

 

Poolvärmepumpen behöver ha rätt kapacitet

När du tittar på informationen om vilken kapacitet poolvärempumpen klarar av. Då har de beräknade siffrorna i regel utgått från att poolen är väl isolerad och är övertäckt när den inte används och speciellt på nätterna. Är inte din pool isolerad och övertäckt får du ha en värmepump med högre kapacitet. Först och främst utgår beräkningarna från hur många kubikmeter vatten poolen innehåller.

Du behöver bestämma dig vilken vattentemperatur du vill ha, ju värmare du vill ha det desto mer effekt går det till att värma vattnet. Innan du väljer pump bör du fundera på om poolvärmepumpen ska vara ingång hela tiden eller om poolen inte ska användas när det är kallt ute. Då gäller det att värmepumpen klarar av lägre temperaturer eller värma vatten hela tiden.

 

Få lägre energikostnader

För att en poolvärmepump ska klara av en lång användning och vara kostnadseffektiv, som i sin tur ger låga energikostnader, finns det några saker att tänka på. Placera pumpen så att den har fri tillgång till att få värmd luft och det lönar sig att checka av insuget med jämna mellanrum för att värmepumpens insug ska vara så effektivt som möjligt.

En värmepump till poolen behöver vara rätt inställd för att värma vattnet verkningsfullt. Du får kontrollera att in- och utloppets temperatur är nästa lika. Vid uppstart behöver poolvärmepumpen arbeta i lugn och ro utan några avbrott. När den önskade temperaturen på vattnet har uppnåtts kommer pumpen gå i viloläge. Värmepumpen startar automatiskt när temperaturen sjunker. Energiåtgången är stor vid på- och avslagning.

 

Underhåll av en poolvärmepump

Det krävs underhåll av en poolvärmepump eftersom det kommer hela tiden löv och annan smuts som sätter sig i gallret. Därför behöver gallret rengöras vid jämna mellanrum. Kontrollera att batteriet fungerar som det ska, så att det inge har blivit igengrott av smuts. För att minska underhållet och minska energiåtgången, bör du på ett eller annat sätt täcka över poolen på nätterna.

 

Värmepump för poolen i Sverige

Det finns inga problem med att använda en värmepump för pooler i det klimat som vi har i Sverige. Pumparna är tillverkade av material som ska klara av väder och vind, samt låga temperaturer och hög luftfuktighet, vilket det kan bli i vårt land. Med en poolvärmepump av god kvalitet är det inget problem att klara av den svenska utomhusmiljön.

 

Tidsåtgång för uppvärmning av poolen

Det kommer att ta tid att värma upp poolen till den önskade temperaturen. Beroende på hur varmt vatten du vill ha får du räkna med att vattentemperaturen ökar cirka tre grader per dygn eller på två till tre dagar. Det är många faktorer som påverkar tidsåtgången. För en snabbare uppvärmning, bör du investera i en värmepump som har en högre kapacitet.

 

Installation av poolvärmepump

Du kan installera din poolvärmepump själv, all information finns med i instruktionsboken. Är du osäker är det bättre att anlita en expert och då är det garanterat att installationen blir effektiv och energisnål som möjligt. För det gäller att vattenanslutning, by-passen till värmepumpen och elanslutningarna blir rätt. Att placera pumpen på en lämplig plats är också viktigt, för att minimera slitaget på poolvärmepumpen.

 

Poolvärmepumpar för 50 kubikmeter

KMP’s poolvärmepump KMP Premium 9 passar pooler med upp till 50 kubikmeter vatten i. COP-värdet ligger på 6,0. Det gäller vid en vattentemperatur på 26 grader Celsius och en lufttemperatur på 26 grader Celsius.

 

Poolvärmepumpar för 70-75 kubikmeter

KMP’s andra modell av poolvärmepump, KMP Premium 13 passar för pooler som rymmer upp till 75 kubikmeter vatten. COP-värdet, som ligger på 6,0, gäller då pooltemperaturen är 26 grader Celsius och även lufttemperatur 26 grader Celsius.

 

Fjärrstyr din poolvärmare

Med KMP’s smarta fjärrstyrning kan du styra din poolvärmare vart du än befinner dig med hjälp av WiFi via din mobiltelefon.