träffar.

No hits.

Vi levererar inom hela Europa! /

We deliver all over Europe!

Avfuktare krypgrund - Krypgrundsavfuktare

Har du fukt i din krypgrund? Att installera en krypgrundsavfuktare är en fast lösning, för att få bästa resultat ska det göras tillsammans med byggnadstekniska åtgärder.

Klicka här för att se hela vårt sortiment av sorptionsavfuktare - som alla fungerar jättebra för att avfukta en krypgrund.

Det är några saker du bör tänka på innan du investerar i en krypgrundsavfuktare

  1. Besiktiga din krypgrund
  2. Välja rätt typ av produkt med rätt kapacitet och energiförbrukning
  3. Boka installation
  4. Krypgrundsavfuktaren kräver underhåll och service

Börja med att besiktiga din krypgrund

Kontakta en besiktningsman som kan göra en grundlig utredning av din krypgrund, de mäter fuktigheten, tittar om det finns kondens eller synliga skador samt ger råd om vilka åtgärder du kan vidta. En del i lösningen är ofta en krypgrundsavfuktare.

Vilken är den bästa krypgrundsavfuktaren?

Det finns flera typer av modeller att välja mellan. De vanligaste avfuktningsteknikerna är kondens- och sorptionsavfuktare. De fungerar på olika sätt och de har olika ändamål. Under sommaren är husgrunden kallare än omgivningen, när den varma luften ventileras in under huset bildas kondens. Det kan i sin tur orsaka mögel och röta, därför drabbas krypgrunder lätt av fuktproblem.

Energimyndigheten konstaterade i ett luftavfuktartest från 2016, att för miljöer där det kan bli riktigt kallt så som vid husgrunder är det en modell med sorptionsavfuktning som gäller.

Krypgrundsavfuktare

Sorptionsavfuktning

Vid sorptionsavfuktning sugs fuktig luft in i en rotor. Rotorn blir så småningom mättad med fukt och torkas då ut med en hjälp av varm luft som leder bort fukten från husgrunden via kanaler eller slangar. Sorptionstekniken avfuktar effektivt inom temperaturområden mellan + 40°C och -20°C .

Kapacitet

När du ska investera i en krypgrundsavfuktare är det viktigt att du väljer rätt storlek (kapacitet) som är anpassad för utrymmet som ska avfuktas. En regel är att överdimensionera något, men lagom är bäst.

Energiförbrukning

För att få en så kostnadseffektiv krypgrundsavfuktare är det viktigt att den är lämpad för krypgrunder, billigare varianter som skulle kunna användas för krypgrunder brukar kunna dra mer el per avfuktad liter vatten. Investera i en väl anpassad avfuktare, det en något kostsammare investering. Jämför effektförbrukningen per kilowattimme el som förbrukas med hur mycket vatten som avfuktas. Den ska även styras av en hygrostat.

Installation av avfuktare i din krypgrund

För att få önskat resultat är det viktigt att låta en yrkesman installera krypgrundsavfuktaren tillsammans med de byggnadstekniska åtgärderna. Detta för att få önskat resultat med en låg energiförbrukning.

Underhåll och service

För att produkten ska leverera önskat resultat och bevara dess livslängd, krävs kontinuerligt underhåll, service och filterbyten.

Försäkring och garanti

Har du koll på om din villaförsäkring täcker skador på grund av en naturlig fukttillförsel? Kontrollera vad som gäller med ditt försäkringsbolag. För att du som kund ska känna dig trygg med din produkt, kontrollera hur lång garanti avfuktaren har och under vilka förutsättningar det gäller.

Meny