Vi använder cookies på e-klok.se för att göra din upplevelse bättre på vår hemsida. Ge oss tillåtelse att använda cookies genom att välja Jag samtycker eller om du önskar mer information välj alternativet Jag vill ha mer informationVarukorg

träffar.

No hits.

Fläktkonvektor

En fläktkonvektor ger bättre spridning av din vattenburna värme genom att ansluta fläktkonvektorn till ditt varmvattensystem.

Läs mer

Ersätter dina vanliga radiatorer i bostaden

Fläktelement är 3-4 gånger så effektiva som en vanlig radiator och kan tack vare sin låga ljudnivå och diskreta design placeras var som helst i bostaden. För att värmen ska spridas effektivt och besparingen ska bli så hög som möjligt, bör den placeras i bottenvåningens största rum, oftast då vardagsrummet. Helst då öppet mot hall, övriga rum och eventuellt mot trappa till övervåningen. Fläktelement kan även användas till svalkande luftkonditionering under de varma sommarmånaderna.

Med hjälp av den inbyggda fläkten sprids värmen upp till fem gånger mer än den statiska värmen från en radiator. Det blir en värmespridning istället för värmestrålning. Man kan även styra luftströmmen i den riktning som passar ditt hus. Inbyggda luftfilter ger dessutom renare inomhusklimat.

Kontakt din lokala VVS-installatör för installation. ROT-skatteavdrag gäller för arbetskostnaden.

Fläktelementen är Eurovent certifierade

Fläktkonvektor - Eurovent certifiering

Så här går certifiering av Eurovent till

(Uppgifter hämtade ur Eurovents broschyr ”Vissa varumärken vilseleder aldrig”)

Hur fungerar det?

Tillverkare anmäler kompletta serier av luftbehandlingsaggregat till certifiering. Kompletta, slumpvis utvalda aggregat testas regelbundet i oberoende laboratorier. Överensstämmelse mellan testresultaten och de data som erhållits genom tillverkarnas aggregatvalsprogram verifieras. Varje avvikelse mellan testresultat och påstådda tekniska data måste korrigeras.

Europeiska teststandarder

European Standard prEN1886 för mekaniska egenskaper och European Standard prEN13053 för tekniska prestanda används av tillverkare för att dokumentera sina produkter och används också av oberoende laboratorier vid test av aggregat.

Vad betyder det?

De företag som deltar i Eurovents certifieringsprogram, gör genom att använda samma redovisningsstandard, projektörens arbete enklare, eftersom det inte finns behov av att genomföra ytterligare detaljerade jämförelser. Konsulter, föreskrivande led och slutanvändare kan välja en produkt och vara säker på att tillverkarens uppgift i katalog* och dataprogram är korrekta. De kan känna förtroende för att utrustningen kommer att fungera i överensstämmelse med konstruktionsförutsättningarna, energikostnaden kan förutses korrekt och den levererade produkten kommer därför att stå i rätt proportion till investeringen.

Kvalitetsnivån motsvarar kraven

Följande mekaniska egenskaper verifieras genom tester och klassificeras:

 • Höljets mekaniska styrka
 • Läckage genom höljet
 • By-passläckage vid filter
 • Termisk transmission genom höljet
 • Termiska bryggor genom höljet
 • Höljets ljuddämpande egenskaper

Konsulter, föreskrivande led och installatörer kan välja en passande aggregatserie för sin tillämpning, för att uppnå optimalt utbyte av investeringen.

Du får vad du beställer

Följande tekniska data certifieras:

 • Luftflöde
 • Statisk tryckökning
 • Effektbehov 
 • Värmekapacitet
 • Kylkapacitet  
 • Ljudeffektnivå till kanal 
 • Ljudeffektnivå till omgivning
 • Värmeåtervinningssystemets temperaturverkningsgrad

Testresultaten jämförs med de tekniska data som erhålls ur tillverkarens beräkningsprogram för att verifiera att de stämmer.**
** Tidigare medgavs en viss feltolerans. Detta kunde dock utnyttjas för systematisk redovisning av bättre värden inom feltoleransen. På Swegons initiativ används numera begreppet ”garanterade värden”. (Swegons anmärkning)

Meny