Produkter > Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric avfuktare

Mitsubishi Electric, en av världens främsta tillverkare av luftavfuktare, tillverkar avfuktare med den senaste tekniken och som är bland de bästa på svensk marknad. De satsar mycket på att ta fram driftsäkra, energisnåla och lättanvända produkter.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Om luftavfuktare från Mitsubishi Electric

Betydelsen av det japanska ordet Mitsubishi är “tre diamanter”, vilka syns i deras logotyp.

Relativ luftfuktighet

I rumsluften är det temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhusluften som styr (RF) den relativa luftfuktigheten. RF varierar kraftigt inomhus under årstiderna med låg fuktighet vintertid och hög på sommaren. Även människors svettning, andning samt tvättning och matlagning tillför luften fukt. Den rekommenderad luftfuktigheten är mellan 30 till 70 procent relativ luftfuktighet.

Fuktig luft

Om luftfuktighet blir för hög kan den orsaka fuktproblem med större risk för bland annat kvalster. Problem kan uppstå när RF når över 70 %. Vår egen förmåga att kunna ta ställning huruvida luftens fuktighet är låg eller hög är inte speciellt utvecklad. Om temperaturen höjs eller sänks med bara någon grad medför att vi människor upplever en högre eller lägre luftfuktighet vad den faktiskt är.