Teamet bakom e-klok.se

Albion Nordic AB

Victoria

Victoria Ellerstad, VD

Berätta om din roll på e-klok och hur en arbetsdag kan se ut för dig.

Jag är VD för Albion Nordic AB och har det övergripande ansvaret för alla områden i bolaget. En arbetsdag innehåller oftast mycket siffror i form av försäljning och prisstrategier, en hel del planerings- och utvecklingsjobb som tar företaget framåt mot nästa mål samt coachning och avstämningar med de anställda.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

Det jag gillar mest med mitt jobb är att både påverka och se hur företaget utvecklas framåt, att vara med från starten och se hur försäljningen ökar samt utmaningen med att lyfta det till nya höjder.

Vilka bra egenskaper har en bra VD tycker du?

En bra VD är både en bra ledare och en bra chef, som får de anställda att förstå visionen och att vilja jobba mot de uppsatta målen.

e-mail: victoria@e-klok.se

Johan

Johan Öberg, Affärsområdeschef Luftvård

Berätta om din roll på Albion Nordic och hur en arbetsdag kan se ut för dig.

Jobbet består i att ansvara för produkterna inom kategorierna luftrenare, avfuktare och luftfuktare. Jobbet innefattar allt från inköp, försäljning och skapa sälj- och marknadsaktiviteter med våra återförsäljare. I mitt jobb ingår även att hålla kontakt med leverantörer, tillverkare och myndigheter/testinstitut för att utveckla och bredda produktportföljen med bibehållen kvalitet.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

Det jag gillar mest med mitt jobb är att det är så varierat då jag hanterar hela kedjan, från produktutveckling, inköp samt att hålla en bra relation med våra återförsäljare.

Vilka bra egenskaper har en bra affärsområdeschef tycker du?

Egenskaper som kan vara bra att ha i mitt arbete: God planeringsförmåga, affärsmässighet, gilla att bygga relationer med partners och kunder samt vara lyhörd för trender och nyheter inom mina produktområden.

e-mail: johan.oberg@albionnordic.com

Jonas

Jonas Boner, SEO & Content Manager

Berätta om din roll på Albion Nordic och hur en arbetsdag kan se ut för dig.

Mitt jobb är att arbeta på djupet och bredden av hemsidan. Djupet på så sätt att människor finner värde i det dom hittar på hemsidan, och bredden på så sätt att det värdet når ut till så många som möjligt. En vanlig arbetsdag innehåller mycket analys och optimering.

Jag får jobba både med digital marknadsföring och e-handel, två saker jag tycker är väldigt roliga att syssla med.

Vilka bra egenskaper har en bra SEO tycker du?

Vad gillar du mest med ditt jobb?

Det är viktigt att inte stirra sig blind på data, och att i stället försöka förstå människor och deras behov.

e-mail: jonas@e-klok.se