Tips mot pollen inomhus

För många är tidig vår till sen höst en jobbig period av nysningar, kliande ögon och trötthet. Ungefär var femte svensk reagerar på pollen. Björkpollen är den största källan till besvär. Till och med inomhus kan luften bli riktigt besvärlig därför är det viktigt att skapa en frizon, en plats för återhämtning. Vi på e-klok.se vill tipsa om olika åtgärder du som pollenallergiker kan göra för att förbättra inomhusluften.

Två goda skäl varför du skall köpa en luftrenare som renar din inomhusluft

  • Många gånger är faktiskt luftkvaliteten sämre inomhus och vi spenderar ofta 10-15 timmar per dygn i vårt hem
  • Förorenad luft är bevisat farlig för din hälsa och kan orsaka hälsoproblem. Med dagens luftrenare kan du minska mängden skadliga partiklar i ditt hem

Hur fungerar en luftrenare?

Mekanisk- (HEPA-filter) och Elektrostatisk luftrening (jonisering) är vanligast.

Mekanisk luftrening

Luften renas när den pressas genom en mängd olika filter med hjälp av fläkt. En vanlig luftrenare bearbetar cirka 300 m³/h. Vid mekanisk filtrering är filtrets förmåga att fånga upp partiklar avgörande. De vanligaste filtertyperna är:

  • ULPA-filter renar 99,999 procent av partiklarna från en diameter på 0,001 µm. >0,12 µm
  • HEPA-filter renar 99,97 procent av partiklarna från en diameter på 0,3 µm.

Även andra filter finns, men ovanstående är de vanligaste i samband med luftrenare.

Elektrostatisk luftrening

Elektrostatisk luftrening innebär att man genom jonisering laddar luften innan man filtrerar den. Genom att ladda luften elektriskt så får man partiklarna att klumpa ihop sig och det blir då lättare att filtrera bort dem. Samtidigt förblir även de partiklar som inte blir filtrerade laddade och är då möjligen farligare att andas in än oladdade partiklar.

Vilken luftrenare ska man köpa?

Vilken luftrenare du skall välja beror så klart på vilket ditt primära behov är.

Använd följande frågeställningar när du skall välja luftrenare

  • Vad ska du ha din luftrenare till? Skall den ta bort dofter, vill du få bort damm i ditt hem eller har du allergi, känsliga luftvägar och vill pröva att minska mängden partiklar i ditt hem?
  • Oavsett vad du skall använda din luftrenare till – Säkerställ att din luftrenare har tillräcklig kapacitet för att klara av den yta ditt rum har
  • Skall du ha en luftrenare i sovrummet – Tänk på att den skall vara tystgående
  • Har luftrenaren en luktsensor även kallad gaspartikel-sensor som t.ex. känner av ”gaser” i form av rök, parfym, matos etc så kan den själv öka kapaciteten vid behov
  • Har du allergiska besvär – Välj en luftrenare som är testad och godkänd av Astma och allergiförbundet så vet du att du får en luftrenare som är testad enligt hårda krav
  • Glöm inte att titta på energiförbrukning, speciellt om du skall ha din luftrenare på hela tiden

Luftrenare – Bäst i test – Vilken modell skall jag välja?

Vi på e-klok.se har valt ut ett antal favoriter utifrån olika behov

Varumärke Coway Coway Coway Lightair Electrolux Electrolux
Kapacitet 73 m2 73 m2 63 m2 50 m2 70 m2 103 m2
Filter 4-stegs 3-stegs 3-stegs - 4-stegs 5-stegs
Jonisering - - - Ja Ja Ja
Ljudnivå (dbA) 21-48 22-49 22-49 21 26-55 27-60
Partikelsensor Ja Ja Ja - Ja Ja
Gaspartikelsensor Ja - - - Ja Ja
Effektförbrukning 47 W 47 W 38 W 7 W - -
Rekommenderad Ja Ja Ja - Ja Ja
Högsta klass Bäst i test Tyst, ingen fläkt

Astma och Allergiförbundet – Svalan märkning

Astma och Allergiförbundet i Sverige har testat och rekommenderar luftrenare som är särskilt bra ur allergisynpunkt.

Filter till luftrenare

Det finns en mängd olika filter till luftrenare.

Exempel på filter som är vanligt förekommande och hur de fångar upp partiklar i luften

Förfilter
Behandlat med anti-bakteriella materiel och avlägsnar relativt stora dammkorn, mögel, hår från människor och husdjur m.m.

UFY-Förfilter
Behandlat med anti-bakteriella materiel och avlägsnar relativt stora dammkorn, mögel, hår från människor och husdjur m.m.

Deodorantfilter
Eliminerar lukter från till exempel mat, skadlig gas samt otrevliga hushållslukter.

HEPA-filter
Det högprestanda HEPA-filtret avlägsnar effektivt fina partiklar och cigarettrök samtidigt som de antibakteriella och antimögel funktionerna från de organiska antibakteriella materialen eliminerar bakterier och mögel.

MCC mediumfilter
Detta är ett mångsidigt filter, 3 olika typer av filter som har anpassats och kombineras till ett MCC mediumfilter. Det avlägsnar partiklar t ex pollen som förkommer under vårsäsongen, avlägsnar giftiga gaser, virus och bakterier såsom influensa, legionella m.m.

A3 mediumfilter
A3 mediumfilter tar bort partiklar som damm och oönskade dofter samt skyddar HEPA-filtret. Det tar också bort bakterier aktivt och kan rengöras med dammsugare.