Pollenallergi

Att ha allergi betyder att du reagerar negativt mot ett ämne, en allergen, i detta fall pollen. Pollen kan vara ofarligt för många, men som för andra kan orsaka allergiska besvär.

Vad är pollenallergi?

För de personer som har tendens för allergi, börja kroppen producera antikroppar när kroppen utsätts för ämnet. Antikropparna bildas på de celler i kroppen som innehåller bland annat histamin. Reaktionen sker först nästa gång kroppen utsätts för det allergiframkallande ämnet, vilken orsakar att cellerna avger de retande ämnena, till exempel histamin, det leder då till en allergisk reaktion.

Pollenallergi

Pollenallergi ger de typiska allergiska reaktionen så som hösnuva, nysningar och röda kliande ögon som rinner. Besvären kommer när korn från pollen fastnar i ögonens eller näsans slemhinnor. Besvären är individuella och beroende på hur känslig du är samt hur stor mäng och vilken typ av pollen som finns i luften.
Pollensäsongen varierar beroende på vart i landet du bor, men säsongen kan pågå från tidig vår till sen höst.

Symtom vid pollenallergi

Symtom för näsa och hals är att näsan kliar eller nästäppa och nysattacker samt klåda i halsen. Ögon kan vara röda och kliande, även trötthet är vanligt. Hur länge en allergi kan bestå är olika, det kan vara i flera veckor.
Om allergin även påverkar dina luftrör kan du få rethosta och andnöd, det kan bero på att allergin ger astmabesvär. Då är det viktigt att kontakta en läkare som kan ge lämplig medicinering.
Pollenallergi liknar symptomen vid en vanlig förkylning eller influensa. Vid förkylning är skillnaden att du även kan får ont i halsen, en annan typ av snuva som är tjockare och feber, samt att den varar under en kortare period.

Varför har jag pollenallergi?

Chansen att drabbas av pollenallergi ökar om dina föräldrar har allergi, men många får besvär utan att det finns ett genetiskt anlag. Varför vissa utvecklar en allergi är inte klargjort och det finns inget du kan göra för att förebygga en pollenallergi. Det som är möjligt är att lindra symptomen med hjälp av till exempel olika läkemedel, minskad kontakt med mot det du är allergisk samt en luftrenare.

Vanligt med pollenbesvär

Under pollensäsongen räknar man med att ungefär 20 procent av alla vuxna och tonåringar har någon form av pollenbesvär. Björk- och gräspollen är vad de alla flesta reagerar på. Pollenallergi har ökat under de senaste två decennierna, även om man kan se en tendens till att ökning tycks ha stannat upp något. Skälet till ökningen är fortfarande oklar.
Pollenallergi börjar oftast i skolåldern eller tidigt i tonåren och kan avta med åldern.

Behandla pollenallergi

Syftet med behandlingen av pollenallergi är att kunna fungera normalt i vardagen. Utan någon behandling kan det påverka hela din vardag negativt. På apoteket finns en mängd receptfria läkemedel med antihistamin, både i tablettform, nässpray eller ögondroppar. Ett annat tips för att lindra besvären kan vara en luftrenare.
Med hjälp av en luftrenare som är rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet, finns möjligheten att göra sovrummet till en pollenfri zon, på så sätt skapar du dig ett andrum för återhämtning under natten.
Det finns en mängd andra åtgärder som du själv kan göra, som till exempel vädra sovrummet endast på natten, då är pollenhalterna oftast låga. Torka nytvättade kläder inomhus, ha fönster stängda under dagen, byta kläder och skölja håret efter att du varit utomhus, syftet är att undvika att dra in pollen i hemmet.