Produkter > Pollen

Pollen

Pollen, eller som det även heter, frömjöl, är frön som gör att växter sprider och förökar sig i naturen. Ungefär 20 % av Sveriges befolkning har någon form av pollenallergi och denna typ av allergi blir allt vanligare.

Vad är pollen?

Pollen är barrträds och blomväxters befruktningsorgan. Genom pollineringen förflyttar sig pollenkornen från en växt till en annan, det finns även växter som använder sig av självpollinering. Alla olika varianter av pollen har sitt eget spridningssätt och utseende.

Vilka olika spridningssätt har pollen?

Det finns olika sätt för hur pollen sprids, till exempel med hjälp av vind, insekter, vibrationer eller vatten. Eftersom alla pollentyperna har olika förutsättningar är de skapta för att skydda dess innehåll och kunna spridas på ett effektivt sätt. De pollentyper som sprids via luften skickar ut betydligt mer pollen för att försäkra sig om effektiv förökning. Det är naturens sätt att överleva samtidigt som det skapar stora problem för alla pollenallergiker.

Pollenallergi

Många lider av pollenallergi, det är ungefär 20 % eller var femte svensk som är drabbad denna typ av allergi och behöver någon typ av medicinsk behandling mot sina besvär. Symptomen kan vara nysningar, nästäppa och irriterade ögon i form av sveda och klåda. Om du tror att du lider av pollenallergi är rådet att vända dig till en vårdcentral för att göra en allergiutredning. Ett alternativ som kan lindra symptomen är luftrenare.

Vilken typ av pollenallergi påverkar flest människor?

Gräs- och björkpollen är de absolut vanligaste typerna av pollen som orsakar allergi. Det beror inte på att de är starkare eller värre än andra pollensorter, utan det är de pollentyper som flest människor blir utsatt för oavsett vart du bor.

Pollen under året

De olika typerna av pollen blommar vid olika tidpunkter på året. I Sverige kan man dela upp pollensäsongen i tre perioder: lövträd, gräspollen och gråbo.

Olika pollenarterna

Här är en lista på de växtgrupper i Sverige som betraktas som mest allergiframkallande för pollen.

Hassel

Hassel är en av de tidigast blommande växterna, det sker innan tussilago står längs vägkanterna. Björkpollenallergiker kan också vara känsliga mot hasselpollen.
Geografisk finns hassel upp till södra Dalarna och Ångermanland i löv- och barrskog. Hassel kan blomma redan i februari.

Al

I Sverige finns två arter av al, gråal och klibbal. Al är ett sumpmarksträd och för de flesta av oss bekant längs våra stränder.
Alen blommar mellan februari och maj, alpollen är väldigt skiftande från år till år.

Alm

Är ett vanligt parkträd men i södra delar av Sverige kan den även förekomma som skogsträd.
Almen blommar i april och maj i södra delen av Sverige. Almpollen kan ge besvär hos björkpollenallergiker.

Sälg och viden

Det finns många olika sälg- och videarter i Sverige. Alla arterna inom gruppen blommar mellan april och maj.

Björk

Det finns tre olika arter av björk i Sverige. Björken kan blomma från mitten av april och framåt, ibland så sent som i juli. Björkpollen finns i alla typer av områden och landskap.

Ek

Det finns två arter av ek i Sverige, de blommar i maj. Geografiskt finns den som skogsträd till strax norr om Mälardalen.

Gräs

Det finns ett hundratals gräsarter i Sverige och gräspollen är väldigt lika varandra och alla betraktas som allergena. Gräsarterna blommar vid olika tidpunkter, från maj till augusti och är som starkast runt midsommar.

Gråbo

Till denna grupp tillhör sammanlagt nio olika arter, där gråbo är den vanligaste av dem. De är ett ogräs som växer vid vägkanter, lagårdsbackar, havsstränder och liknande platser. Gråbo blommar mellan juli och augusti.

Luftrenare mot pollenallergi

Ett tips mot pollenallergi är en luftrenare som kan lindra symptomen. Det första du ska tänka på i ditt val av luftrenare är att se över vilka som är rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Med en luftrenare i sovrummet skapar du dig en frizon, för bättre återhämtning, samt för att klara dagen bättre.