Minska sjukfrånvaro - vårt luftrenartest

Forkylningskampanj

Under 16 veckor hösten 2018 placerade Albion Nordic AB ut luftrenare från Coway på Enögla förskola i Enköping. Testet pågick mellan 27 augusti och 30 november 2018. Förskolan har tio avdelningar med 150 barn och fem av avdelningarna blev försedda med luftrenare, två per avdelning. För att kunna jämföra utfallet på sjukfrånvaron mättes den på alla avdelningar.

Syftet med testet var att ta reda på om luftrenare kunde minska sjukfrånvaron för barn på förskolan. Sjukfrånvaroblanketter gavs ut ut på alla avdelningar, oavsett om de hade luftrenare eller inte. Personalen instruerades att notera varje sjukdag för barn och i möjligaste mån bara noterat sjukfrånvaro som har med luftburna sjukdomar att göra. Ej sjukfrånvaro som till exempel benbrott, ledighet, skrubbsår, ögon- eller öroninflammation med mera.

Coway_AP-1516D-NAA

Coway Storm 1516D

I testet användes luftrenaren Coway Storm 1516D, det är en suverän luftrenare som är utformad för att ge bästa möjliga luftrening och luftcirkulation, det ger bästa möjliga förutsättning för att andas ren luft. Coway Storm är utrustad med ett exceptionellt luftflöde, fyrstegsfilter, renhetsindikator, 99,93 % luftrening, eliminerar 99,98 % av dofter och klarar en arbetsyta på 100 m2.

Film om testet!

Resultatet

Testet visade nästan 20 % (19,05) lägre sjukfrånvaro på avdelningar som hade luftrenare, jämfört med de avdelningar utan luftrenare.

323 frånvarodagar på avdelningar med luftrenare
417 frånvarodagar på avdelningar utan luftrenare*

*En avdelning där det inte fanns någon luftrenare saknar redovisning för 6 veckor. Antalet frånvarodagar bör därför antas vara fler än de redovisade 417.

Här kan du läsa mer om Testet >>

Om förskolan

Testet utfördes på Enögla förskola, som är Enköpings största förskola och invigdes 2017. Förskolan är byggd i så kallade moduler i två våningar utrustad med bra värme- och ventilationssystem. Avdelningarna är identiska och förutsättningarna för testet är optimala. På en förskola vistas ungefär lika många barn och vuxna per avdelning och under samma förutsättningar.

Kort information om testet

Enögla förskola, Enköpings kommun
10 avdelningar
150 barn
10 luftrenare utplacerade på 5 av avdelningarna
Modell: Coway AP-1516D
Testperiod: 27 augusti – 30 november 2018, d.v.s. 14 veckor