träffar.

No hits.

Vi levererar inom hela Europa! /

We deliver all over Europe!

Bäst i test! Coway 1008CH

I april 2016 utsågs Coway 1008CH till bästa luftrenaren bland hård konkurrens i Testfaktas luftrenartest som utfördes av SP. Se hela testet nedan.

Coway klar vinnare i Testfaktas luftrenartest

Bäst i test Coway I008CHSP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har testat sex olika luftrenare för sovrum. Testet, som mätte luftrenarnas kapacitet och energieffektivitet, fick en klar vinnare i Coway vars luftrenare 1008CH fick totalbetyget 4,7 av 5.

Vi tillbringar alltmer tid inomhus och i våra hem finns mer luftföroreningar än vad vi kan se med blotta ögat. Hemelektronik, möbler, kläder och husets material avger partiklar som kan medföra obehag och ohälsa för oss människor. I den utomhusluft vi släpper in i våra hem finns det dessutom periodvis pollen och smutsiga partiklar från trafik som påverkar vår hälsa. Ett sätt att minska problemen är att skaffa en luftrenare till sovrummet. Men att köpa första bästa apparat är ingen bra idé, visar testet. Förutom att det skiljer mycket i effektivitet mellan de testade luftrenarna så visar testet att även sättet de renar luften på är viktigt, och då inte bara för effektiviteten utan även för användarnas hälsa. Problemet stavas ozon som vissa luftrenare i testet, vilka använder jonisering, släpper ut.

I en kommentar till testet slår professor Tom Bellander vid centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting fast följande:

- Ozon är potent retande för luftvägarna och förknippas även med förtida död. Om en joniserande luftrenare inte bara laddar partiklarna utan även själva luften bildas det ozon. Det här var ett känt problem för den här typen av produkter för 30 år sedan som jag trodde branschen hade löst, säger Tom Bellander.

Testvinnaren Coway´s alla luftrenare på marknaden renar luften helt utan jonisering med väl beprövade, effektiva filter och 3 stycken modeller är sedan tidigare rekommenderade av svenska Astma- och Allergiförbundet.

I testet har de utgått från att man ska kunna sova med luftrenaren påslagen. Därför gjordes mätningarna vid det hastighetssteg som ligger närmast under en ljudnivå på 37 decibel, vilket är ett krav som Astma- och Allergiförbundet tagit fram för luftrenare. För samtliga apparater i jämförelsen innebar det den lägsta hastigheten.

Resultaten visar att luftrenaren från Coway, och även Electrolux, är överlägsna övriga modeller i testet – både vad gäller reningskapacitet och hur mycket energi de drar.

Fakta

  • SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testat sex olika luftrenare för sovrum
  • Vid urvalet har vi endast valt apparater som säger sig klara en ljudnivå på 37 decibel. Denna ljudnivå anses vara okej att sova i enligt Astma- och Allergiförbundet
  • Mätningarna av luftrenarnas kapacitet och energieffektivitet gjordes vid den hastighet som låg närmast under 37 decibel för varje apparat
  • Reningskapaciteten är den mängd ren luft som luftrenare producerar per timme. Reningskapaciteten mättes vid olika partikelstorlekar. : 0,3-0,5 μm, 0,5-1 μm, 1-5 μm och totalen av partiklar > 0,3 μm. I tabellen redovisas reningskapaciteten för partiklar > 0,3 μm
  • Energieffektiviteten är i detta sammanhang ett mått på hur mycket renad luft man får per watt och timme
  • Ozon-mätningen gjordes genom att laboratoriet mätte halterna av ozon vid inlopp och utlopp  på luftrenarna. Mätningarna upprepades fem gånger

Här är testresultatet

Modell   Coway 1008CH
Dimensioner H x B x D 64 x 35 × 19 cm
Antal hastigheter   4 st
Teknik Filter Förfilter, antibakteriellt kolfilter och HEPA
Deklarerad lägsta ljudnivå   22 (dB)
Testresultat (testet utfördes vid det hastighetssteg som ligger närmast under en ljudnivå på 37 decibel)
Lägsta ljudnivå   32 db
Luftreningskapacitet (m3/h) 119,4
Energiförbrukning W 6,1
Mängd ozon inlopp/utlopp 4,8/4,6 ppb
Betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)
Luftrening (60%) 5,0
Ljudnivå (15%) 4,0
Energieffektivitet (15%)*** 4,6
Hantering (10%) 4,3
Totalbetyg   4,7
Kommentar   Bäst i test

* Baserat på ett normalventilerat rum med en takhöjd på 2,4 m. ** En poängs avdrag p g a ozonutsläpp. *** Baserat på mängden ren luft per watt och timme.

Meny