STÄNG

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer

0171-66 30 20

|

info@e-klok.se

träffar.

No hits.

Jonisator - Jonisering

En luftrenare är en anordning som tar bort föroreningar från luften, det finns olika metoder för att renar luften. Jonisering är en av dessa metoderna som används i luftrenare, där partiklarna som till exempel damm laddas negativt och sedan fastnar på ett positivt laddat metallbleck.

Läs mer

Jonisator - Jonisering

Jonisatorluftrenare använder laddade elektriska ytor för att generera elektriskt laddad luft eller joner. Dessa joner fäster luftburna partiklar som sedan elektrostatiskt attraheras till en laddad samlingsplattan. Denna mekanism kan producerar spårmängder av ozon och andra oxidanter som biprodukter. Men det gör inte LightAir.

De flesta jonisatorer producerar mindre än 0,05 ppm ozon, en industrisäkerhetsstandard. Det finns två stora underavdelningar: den fläktlösa jonisator och fläktbaserad jonisator. LightAir är en fläktlös jonisatorer och är ljudlösa samt att den använder lite ström. Även kallad elektrostatisk luftrening.

Jonisator - Jonisering

Menu