Produkter > Astma

Astma

Astma är en sjukdom som har ökat under de senaste fem decennierna och i Sverige är det ungefär en av tio svenskar som är drabbade av alla vuxna och barn, så vad är astma?

Astma beror på kroniskt inflammerade luftrör, vilket medför att de är extra känsliga. Då luftrören utsätts för något retande eller ett allergiframkallande ämne som kan vara både från luften eller från födan, då drar musklerna runt luftrören ihop sig och luftflödet begränsas, det kan leda till andnöd. Andningen piper och väser och utandningen blir kort och pressad, slemhinnan i luftrören sväller och ett slem bildas i luftrören som skapar hosta.

Vad orsakar astma?

Astma blir allt vanligare både bland äldre och bland barn. Skälet till ökningen eller vad som orsakar astma är inte helt klart men ärftligheten har betydelse, andra viktiga faktorer kan vara luftföroreningar, allergier, kemikalieanvändning och dålig inomhusmiljö.

Två huvudtyper av Astma

Man brukar dela in astma i två grupper: Allergisk astma som är vanligast hos barn och ungdomar och icke-allergisk astma som är vanligare bland vuxna. När barn blir förkylda kan de även få en form av förkylnings- eller infektionsastma.

Allergisk astma

Allergisk astma börjar oftast i barndomen och är den vanligaste varianten av astma hos barn och ungdomar. Omkring 90 procent av dessa barn har både allergi och astma. Allergi beror på arvsanlag och kroppens benägenhet att bilda antikroppar mot allergi. I Sverige är de vanligaste ämnena som framkallar en allergisk reaktion, hund, katt, björk- och gräspollen. Lider du av allergisk astma kan en allergisk reaktion sätta igång astmasymtomen.

Icke-allergisk astma

En person med icke-allergisk astma reagerar på ämnen i sin omgivande miljö. Faktorer som kan starta astman är till exempel, tobaksrök, luftvägsinfektioner, dammpartiklar, mögel, starka dofter, kall luft och fysisk ansträngning.

Astmaanfall

Astmaanfall kan beskrivas i olika svårighetsgrad från lindriga, måttliga till svåra. En vanlig beskrivning är att det upplevs som att andas genom någonting väldigt smalt som till exempel ett sugrör,  även en känsla som om ett band dras åt över bröstkorgen eller få ett tryck över bröstet.

Fastställa diagnos

Vad som är viktigt vid astmabehandling är att hitta vad som orsakar astman. En kartläggning görs av sjukdomsbilden på både symptom och vilka faktorer som utlöser allergin. Många lever med astma, utan att faktiskt veta om det. Nästa steg är att göra en så kallad spirometri eller lungfunktionstest, för att undersöka hur lungorna fungerar. Om misstanke om allergi finns som är vanligt på barn, gäller en allergiutredning med pricktest eller blodprov.

Behandling av Astma

Målet med all behandling av sjukdomar är att få leva ett normalt liv.  Det primära vid astmabehandling är att fastställa en diagnos och om möjligt undvika det som orsakar den. För det mesta måste ett läkemedel sättas in, ett sådant kan vara en inhalator med medicin som är luftrörsvidgande som snabbt kan hjälpa vid behov. Astma är en sammansatt sjukdom som i många fall kräver olika insatser från åtskilliga vårdgivare, förutom läkare kan det även krävas kontakt med fysioterapeut, dietist och allergikonsulent med flera.

Kompletterande behandling

Det finns många olika medicinska produkter som kan underlätta för astmatiker. En sådan produkt kan vara en luftrenare, rådet är att köpa en som är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. Ett annat alternativ kan vara en kombinerad luftrenare och luftfuktare.