träffar.

No hits.

Varukorg

0171-66 30 20

mån-tor 8-19, fre 8-18, sön 16-21

Allergi motverkas av ren inomhusluft

Att installera en luftrenare alternativt en luftvärmepump förbättrar inomhusklimatet avsevärt. De flesta av våra produkter här på e-klok.se, är allergitestade, godkända samt certifierade av ECARF: The European Centre for Allergy Research Foundation. Deras kriterier för utvärdering och certifiering är utvecklade av en oberoende panel bestående av femton forskare ifrån olika delar av världen som alla har en rådgivande roll under själva utvärderingsfasen. Oavsett behov kan du räkna med bästa möjliga luftcirkulation när du väljer någon av våra produkter.

Andas lättare med en luftrenare

Med en luftrenare från exempelvis serien Coway Storm, får du en riktigt effektiv produkt, utformad för att generera bästa möjliga luftcirkulation och rening av inomhusluft. Just Coway Storm är en serie utrustad med ett högpresterande fyrstegsfilter som gör att maskinen tar bort omkring 99 % av alla dofter på en yta om 100 m2. Du kan med andra ord njuta av ren och hälsosam luft, och produkten finns både som portabel och fast modell.

De portabla varianter av luftrenare som vi säljer samlar upp även de minsta dammpartiklarna, och de fasta  varianterna samlar in allergener, bakterier och andra skadliga ämnen. Sedan år 2018 rekommenderas luftrenare från serien Coway Storm av Astma- och Allergiförbundet och är därmed kvalificerad för Svalan-märkningen. Inte nog med att våra luftrenare ger dig ett renare och hälsosammare inomhusklimat, inte minst för allergiker, de är dessutom enkla att installera och billiga i drift.

En luftvärmepump är effektiv mot damm och bakterier

Majoriteten av våra luftrenare och luftvärmepumpar är utrustade med någon form av renhetsindikator, som i realtid ger en anvisning om luftkvaliteten och mängden luftpartiklar. Väljer du att installera en luftvärmepump får du dessutom sänka energiförbrukningen samtidigt som du sänker dina elkostnader och är rädd om miljön. Du sänker inte bara koldioxidutsläppen, du får också ett jämnare och hälsosammare inomhusklimat. Detta eftersom apparaten eliminerar bakterier, damm, virus, allergener och andra ämnen som kan orsaka skada.

Är det så att det finns allergiker i hushållet eller på arbetsplatsen rekommenderas en installation av produkter utrustade med fyrstegsfilter. Det innebär att de är försedda med ett förfilter som fångar upp större partiklar (till exempel damm och hår), ett dammfilter som fångar upp pollen, mögelsporer och liknande, ett deodorantfilter som eliminerar oönskade dofter som matos, parfym och fukt, samt ett så kallat HEPA-filter som eliminerar doften av cigarettrök och tar bort mikropartiklar, bakterier och andra skadliga ämnen.

Hur påverkas allergiker av inomhusluften?

Enligt Astma- och Allergiförbundet lider omkring 30 % av Sveriges befolkning av en pollenallergi. Allergin visar sig genom en överreaktion i immunsystemet när personen ifråga kommer i kontakt med olika proteiner som finns i bland annat sporer och pollen. Kroppens försvar blir att utveckla allergiantikroppar, vilket medför en utvecklad känslighet. Man tror att olika faktorer i inomhusmiljön kan påverka risken för att utveckla allergi, astma, luftvägsbesvär. Enligt forskare är det bristfällig luftkvalitet som är den främsta orsaken.

Bostadens ventilation är därmed en mycket viktig faktor för hälsan. Forskning visar att felaktig ventilation kan orsaka föroreningar i luften som i sin tur kan medföra en ökning av allergisjukdomar. Först under 70- och 80-talet blev allergisjukdomar mer uppmärksammade i Sverige och man började då se över vilka olika faktorer som kunde påverka luften och miljön på både arbetsplatsen och i hemmet för att underlätta för de som drabbades.

Astma- och Allergiförbundets rekommendationer för allergiker

I tidigare nämnd forskningsrapport har man konstaterat att den största ökningen av allergier samt astma sker i västerländska samhällen, där den moderna livsföringen bland annat innebär minskad exponering för parasiter och mikrober. Detta i sin tur har bidragit till en rubbad immunbalans och en ökning av autoimmuna sjukdomar hos allt fler människor. Även allergier inom familjen är en känd riskfaktor, vilket kan påverkas genom ökad kunskap om sambandet mellan arv och miljö samt konkreta åtgärder i hemmet.

Några av de råd och tips som Astma- och Allergiförbundet ger gällande åtgärder i hemmet är bland annat att filtrera luften från pollen och andra partiklar som kan vara skadliga vid allergier, astma och liknande. Man rekommenderar också installation av luftrenare med Svalan-märkning, som de produkter vi säljer här på e-klok.se. Exempel på några av våra Svanen-märkta luftrenare är Coway 1008CH, Coway 1009CH och Coway Storm AP-1516D.

Positiva effekter av en luftrenare

Att inomhusluften är full av damm, allergener, pollen, kemikalier, sporer och mögel, samt andra små partiklar som kan vara skadliga och orsaka såväl allergi, astma och luftvägsproblem, har vi kunnat konstatera. Med en luftrenare installerad reduceras ovan nämnda luftburna partiklar till i princip noll. Luftrenaren lindrar och motverkar rinniga och kliande ögon, nästäppa, kliande hals, nysningar, huvudvärk, trötthet, astma och liknande besvär. Även partiklar från virus, pollen och bakterier reduceras kraftigt, vilket ger renare luft att andas in.

Även luktsanering är möjlig med hjälp en luftrenare. Lukter som dröjer sig kvar, såsom matos, cigarettrök, parfym och liknande renas genom en luftrenare försedd med kolfilter. Det går till och med att få bort mögel och fukt genom att antingen sanera tillfälligt, alternativt genom att installera en luftrenare som håller luften ren från dofter och partiklar på lång sikt. Exempel på utrymmen där en luftrenare kan användas är vinden, krypgrunden, soprummet och garaget.

Sanering av lukt

Det kan krävas en ordentlig luktsanering vid kraftiga problem, som när lukten har satt sig i väggar, tak, isolering och annat material. Det finns maskiner för detta ändamål som är både kraftfulla, effektiva och snabbverkande. Några av våra luftrenare som lämpar sig för luktsanering i såväl hemmet som i offentliga miljöer är LifeAir IonFlow 500C samt LifeAir IonFlow Evolution Gold. Den sistnämnda neutraliserar omkring 97 % av luftens partiklar.

Lindra din allergi med luftrenare från e-klok.se

Meny