Ultrasonisk luftfuktning

En annan teknik för befukta luften är Ultrasonisk luftfuktning. Denna teknik gör att det bildas en extremt fin dimma som snabbt förångas in i luftflödet.

En ultrasonisk luftfuktare är utrustad med en metallskiva som vibrerar med en ultrasonisk frekvens. Detta gör att vattenmolekylerna delas och skickar ut dimma som enkelt absorberas som ånga i luften. Processen är både miljövänlig och tyst. Luftfuktare av denna typ bör användas med destillerat vatten alternativt rengöras regelbundet för att förhindra bakteriekontamination från att spridas i luften.

Ultrasonisk (av lat. Ultra + Sonus ljud), ultraljud.