Luftfuktare guide

En luftfuktare ger dig en bättre inomhusmiljö, eftersom vi spenderar största delen av vår tid inomhus är inomhusluften viktig del för vår hälsa. Det är viktigt att luften inte blir för torr. Problemet uppstår när det är stor skillnad mellan inomhus- och utomhusluften, detta sker framför allt under vinterhalvåret.

På vintern är luften i våra hem torrare, vilket kan göra att man känner sig torr i näsan, halsen och huden. Och har man astma kan det innebära att symtomen blir värre än vanligt. En luftfuktare gör att luften blir fuktigare och lättare för en person med astma eller allergi att andas.

Det är viktigt att byta vattnet ofta och se till att alla filter i luftfuktaren är ren. Annars kan bakterier och mögel börja gro även i själva luftfuktaren. Vattenånga från en smutsig luftfuktare göra mer skada än nytta. Därför är en kombinerad luftrenare och luftfuktare optimalt för att inte skapa spridning av bakterier!

Det är viktigt att håla koll på luftfuktigheten med en hygrometer. Om lufttillväxten blir för hög kan det nämligen gynna kvalster, bakterier och mögel i bostaden.

Luftrenare och luftfuktare kan lindra astma och allergi

Bra inomhusluft är viktigt, inte minst om du har astma eller allergi. Det absolut viktigaste är bra ventilation tillsammans med renhållning. Ett mycket bra komplement är en luftrenare eller luftfuktare hemma. I kombination är det optimalt.

Coway APM-1010DH är en högeffektiv luftfuktare och luftrenare, en luftfuktare i snygg design. Dessutom med låg driftskostnad och långa filterbytes-intervaller. Effektiva luftrenare skapar en ren och hälsosam inomhusluft. Luftrenaren binder dammpartiklar, pollen och eliminerar dessutom lukter. Det här skapar ett inomhusklimat där framför allt allergiker och astmatiker kan andas bättre.

Olika typer av luftrenare

Det finns många typer av luftrenare som är gjorda för hemmabruk, vilken som passar bäst beror på vilket ämne det är som du vill ta bort. I traditionella, mekaniska luftrenare drivs inomhusluften genom flera olika filter med en fläkt. Förutom ett kolfilter brukar det också finnas ett så kallat HEPA-filter som fångar upp partiklar i luften.

Ultrasonisk luftfuktare

En ultrasonisk luftfuktare är utrustad med en metallskiva som vibrerar med en ultrasonisk frekvens. Detta gör att vattenmolekylerna delas och skickar ut dimma som enkelt absorberas som ånga i luften. Processen är både miljövänlig och tyst. Luftfuktare av denna typ bör användas med destillerat vatten alternativt rengöras regelbundet för att förhindra bakteriekontamination från att spridas i luften.

Ultrasonisk (av lat. Ultra + Sonus ljud), ultraljud.

Naturlig luftfuktning

En naturlig luftfuktare producerar partiklar som är mindre än med andra luftfuktningsmetoder. Luftfuktningen är säker för den mänskliga andningssystemet, eftersom 0,1 nm stora partiklar inte kan överföra till exempel virus. Samt att hem och möbler förblir säkert eftersom vattenmolekylen inte kan fästa och orsaka mögel och mjöldagg.