träffar.

No hits.

Varukorg

0171-66 30 20

mån-tor 8-19, fre 8-18, sön 16-21

Avfuktare för källare, garage och förråd

Vi har ett stort sortiment av effektiva avfuktare för källare, garage och förråd. Undvik problem med dåliga lukter och bildning av svamp, mögel, bakterier med en avfuktare byggd för tuffa miljöer.

Läs mer

Avfuktare garage, förråd och källare

Avfuktare i garage är ett populärt sätt att inte bara skydda själva garaget, men även det som du förvarar där. Har du en bil som du värnar mycket om kan en avfuktare i garaget vara speciellt gynnsamt, men självklart passar det i många olika situationer.
Det är viktigt att bibehålla en bra luftfuktighet i sitt garage, förråd och källare. Men vad innebär bra luftfuktighet?

Det innebär att den varken är för hög eller för låg. För låg relativ luftfuktighet kan skapa problem för människor, bland annat genom att torka ut slemhinnorna. För hög relativ luftfuktighet är det vi kommer fokusera på här. Det är ofta för hög luftfuktighet i garage, förråd och källare av den anledning att dessa områden ofta har en lägre temperatur än vanliga bostäder. Dom har oftare sämre isolering och är mer känsliga för temperaturförändringar utomhus, vilket skapar en rad olika problem.


Avfuktare i garage

Om den relativa luftfuktigheten i ett garage överstiger 60% kan det skada bilen och andra objekt som förvaras i garaget. Denna luftfuktighet ökar rostbildning och korrasion, vilket kan vara väldigt skadligt för bilen och sänka dess värde.
Dessa nivåer av luftfuktighet skapar även problem med mögelbildning, svampbildning och bakterier.

Mögel i garaget kan bli en dyr affär att sanera och kan vara direkt skadligt för människor och ägodelar. Till skillnad från förråd så spenderar människor mycket tid i garaget och mikroorganismer som sprider sig i luften kan skapa hälsoproblem för dom som befinner sig där. Dessutom kan mögelpåväxt, rost och korrasion innebära dyra reparationskostnader för fordon och annat som förvaras i garaget.

En avfuktare i garaget sänker den relativa luftfuktigheten till en ideal nivå för människor och objekt. Avfuktare anpassade för garaget är mer robusta och stryktåliga än vanliga kondensavfuktare (som är skapade för avfuktning av ytor med högre temperaturer), och klarar ofta temperaturer ända ner till minusgrader. En sorptionsavfuktare fungerar därför bäst i garaget, då den klarar tuffare klimat och lägre temperaturer.


Avfuktare i förråd

I förråd är det vanligt att man förvarar lite mer ömtåliga saker så som textiler (exempelvis utemöblerna) och kartong (så som flyttboxar). Mögel bildas enkelt på dessa material och för hög luftfuktighet kan skapa en grogrund för farliga organismer och bakterier.

Med en avfuktare i förrådet kan du undvika dessa problem. Det är dock skillnad på vart förrådet befinner sig och vilka temperaturskillnader som råder där. Är förrådet inomhus och delvis uppvärmt kan en kondensavfuktare räcka till. Är det ett icke uppvärmt förråd bör du köpa en sorptionsavfuktare. Låga temperaturer sänker prestandan på kondensavfuktare (även kallat kompressoravfuktare), vilket dels kan innebära höga driftkostnader, men även dålig avfuktning. En sorptionsavfuktare är skapad för att klara låga temperaturer och passar utmärkt i ett förråd med lägre temperaturer.


Avfuktare i källare

Att ha en avfuktare i källaren kan ha många fördelar. Källaren är ökänd för att få fuktproblem, främst eftersom den varma luften från ovanvåningen möter den kalla källarluften. Det är även vanligt att ha tvättstuga i eller i närheten av källaren, vilket ökar risken för fuktproblem. Utöver det kan även fukt från den närliggande marken tränga igenom väggarna och även då höja luftfuktigheten.

Allt detta kan leda till behov av kostsam sanering och stora problem med inomhusluften och lukt. Fuktiga källare är inte bara gynnsam situation för mögel, svampar och kvalster, men även skadedjur och spindlar. Genom att sänka den relativa luftfuktigheten till ungefär 50% skapar du en icke välkomnande miljö för dessa, och kan därmed få en källare som är hälsosammare och trevligare att vistas i.

Även här beror det på vilken temperatur du har i källaren för att avgöra vilken avfuktare du behöver. Är det en kallkällare kommer du behöva en sorptionsavfuktare. Är det en uppvärmd källare med en temperatur på över 18 grader så klarar du dig med en kondensavfuktare, om den är rätt anpassad för storleken på källaren.

Meny