Värmepump Dalarna

I Dalarna har vi resande installatörer som har sitt huvudkontor i Vallentuna.

Vill du installera en luftvärmepump i Dalarna?

Då kan vi hjälpa dig med allt från valet av värmepump till en fullständig installation. Vi samarbetar med certifierade installatörer och kan hjälpa dig över länet.

Vi erbjuder hela 5 års helhetsgaranti på både material och installation när du beställer installation samtidigt som du beställer din värmepump i Dalarna. Garantin gäller förutsatt att en certifierad tekniker servar din värmepump inom tre år från det att du installerat den. Vill du enbart beställa värmepumpen erbjuder vi två års materialgaranti, under förutsättning att annan certifierad installatör installerar.

Våra installatörer av luftvärmepumpar i Dalarna har sitt huvudkontor i Vallentuna och de jobbar i hela länet.

Bor du i Dalarna och behöver serva din luftvärmepumpar, det erbjuder vi också. När det är tid för service ring oss på 0171-66 30 20, mejla till dalarna@e-klok.se eller beställ direkt i vår webbshop.

Vill du ha hjälp med en installation av en luftvärmepump i Dalarna?

Kontakta oss på 0171-66 30 20, mejla till dalarna@e-klok.se eller beställ direkt i vår webbshop