Värmepump inköpschecklista

Vi vet att det är svårt att välja rätt luftvärmepump. På marknaden finns det många olika varumärken och modeller, därför har vi gjort en lista som ska hjälpa din inför ditt köp.

Förutsättningar

Analysera ditt hus innan du köper en värmepump. Hur många kvadratmeter behöver uppvärmning och hur öppen är planlösningen. Är isoleringen bra eller bristfällig samt har du nya eller gamla fönster? Allt detta påverkar valet och hur pass mycket kapacitet som behövs.

Nuvarande energikostnad

Anledningen till varför de flesta byter uppvärmningssätt, är att den nuvarande uppvärmningskostnaden är för hög. Har du till exempel direktverkande el är värmepumpen ett mycket intressant alternativ. Generellt kan man säga att en eluppvärmd villa med öppen planlösning kan spara upp till hälften av uppvärmningskostnaden. Ett tips är att ta fram en kostnadsbild åtminstone över det senaste året. Undersök vad du kan göra för att spara ännu mer värme, till exempel byte av fönster eller en tilläggsisolering. Bilda dig en uppfattning om hur stor energibesparingen kan bli.

Tänk också på att en värmepump endast är en kompletterande värmekälla. Det bör finnas en primär värmekälla som tar vid om din värmepump inte skulle räcka till eller går sönder. Det höjer både besparingen och ger en längre livslängd åt din pump.

Placering och dimensionering

Placering och dimensionering är de två viktigaste frågorna i samband med en installation. Då värmen är luftburen är det viktigt att inomhusdelen är placerad så att värmen utan hinder ska kunna nå ut i huset. Många vill gärna placera den där den syns minst, men för optimal prestanda och energibesparing ska den placeras där den ger mest effekt. Oftast i största rummet i huset. Här komer du att få bra råd och hjälp av den installatör som installerar pumpen.

Gällande dimensioneringen är det generellt bättre att överdimensionera lite för att den ska kunna värma upp ditt hus på ett lönsamt sätt under hela året, samt även klara av att ge värme under de kallaste dagarna. En korrekt placering och dimensionering ger en optimal balans mellan investering och driftskostnad.

Det vanligaste misstaget är att köpa en för liten värmepump. Siffrorna som redovisar hur stor yta en värmepump kan värma är baserade på optiamla förhållanden, så som välisolerat och öppen planlösning. Är du osäker, kontakta oss gärna för rådgivning!

Val av pump

När du väl har bestämt dig för att investera i en värmepump rekommenderar vi att du väljer kända märken såsom Mitsubishi, LG, Panasonic, Daikin med flera. Kom också ihåg att välja dessa märkens modeller som är speciellt tillverkade för det nordiska klimatet. Det finns ett stort utbud på marknaden och alla är inte anpassade till varken svenska eller nordiska förhållanden. Det finns en rad olika funktioner så som luftrening, jonisering, underhållsvärme och dubbla luftflöden. Se över vilka specifika behov du har utöver värme så blir det enklare att hitta rätt i ditt val.

Att få en rekommendation av vänner och bekanta är jättebra, men tänk på att det som passar för dem kanske inte är det bästa alternativet för ditt hus.

Tänk också på priset! Att välja en billig framför en bra är kanske inte den bästa besparingen i längden.

Ljudnivån är också viktig. Det är inte önskvärt att bli störd varje dag av sin värmepump. Men ha i åtanke att en lägre ljudnivå ger en lägre fläktnivå, vilket ger sämre spridning av värmen i huset. Besparingen blir då med andra ord kanske inte så stor som förväntat.

Glöm inte heller att pumpen fungerar utmärkt som AC på sommaren. Därför bör du även titta på vilken kyldrift värmepumpen har. Du kommer att tacka dig själv för det när det blir som varmast på sommaren, då det egentligen är två produkter i en.

Jämför

Verkningsgraden (COP = Coefficient Of Performance) eller på svenska - verkningsgrad. Detta är ett värde som redovisar förhållandet mellan tillförd effekt och angiven effekt under givna förhållanden. Ju högre COP-värde desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen i branschen görs vid förhållandevis hög utomhustemperatur och att en pump som har en bra verkningsgrad vid +7 grader kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller vid minusgrader. Exempel: COP-värde 5,6 när man tillför värmepumpen 1 kW el så ger den 5,6 kW. Intressantare att jämföra är SCOP-värdet, vilken verkningsgrad en värmepump uppnår i genomsnitt under ett helt år.

Men vad som är ännu viktigare att titta på är effekten, eftersom den säger mest om den faktiska kapaciteten. Om effekten ger att pumpen bara klarar att värma en liten del av huset spelar COP- eller SCOP-värdet ingen roll utan du kommer ändå behöva komplettera med en annan värmekälla.

Jämför gärna olika tester som värmepumparna du är intresserad av har genomgått. Att vara bäst i test är inte detsamma som att det är den bästa lösningen för ditt hus.

Installation

Köp gärna pumpen inklusive installation, det ger dig de bästa garantierna samt tryggheten att den är korrekt monterad och fungerar på bästa sätt, men även för att få maximal livslängd på din pump. Glöm inte att kontrollera vad som ingår vid en standardinstallation. Att köpa enbart pumpen och sedan leta egen installatör gör dels att du enbart får två års materialgaranti, plus att det kan vara mer besvärligt att leta på egen hand. Att köpa installation direkt av oss med pumpen ger dig fem ård helgaranti på både pump och installation, förutsatt att en service görs inom tre år av en ackrediterad installatör. Servicen kan också beställas av oss.

Finansiering

Vi på e-klok.se erbjuder en mängd olika betalmöjligheter. Kortbetalning, direktbetalning, faktura eller delbetalning. Ett annat alternativ för finansiering kan du ordnar via din bank, en bra investering för att sänka dina driftskostnader.