Luftvärmepump test

Energimyndigheten är den myndighet i Sverige som utför tester av energikrävande produkter. Deras tester av luftvärmepumpar kan ge dig vägledning när du står inför ett inköp. De är opartiska, utförliga och trovärdiga. De ska så långt som det är möjligt efterlikna verkligheten. När de testar värmepumpar görs det i tre olika klimatzoner i Sverige, Malmö, Borås och Luleå. I varje stad testar de två olika stora hus, med olika uppvärmningsbehov. I det senaste testet som gjordes 2013 jämfördes 17 pumpar. Det resultat som framkom visar att pumparna är effektiva samt att det är fullt möjligt att minska bullret och ljudnivån. Två av de pumparna testades även i fritidshus för att se hur väl de höll värmen under vintern när ingen befinner sig där.

Jämför enbart de siffror som gäller för den orten och det uppvärmningsbehovet som på bästa sätt motsvarar din bostad. Om du jämför energibesparingen i ett hus beläget i Malmö kan den variera från 6 500 upp till 6 900 kilowattimmar under ett år. Årsvärmefaktorn (SCOP) kan variera från 2,8 upp till 4,1. SCOP är ett sätt att mäta hur effektiv en värmepump är genom ett helt år. Den jämförelse som har gjorts gäller för bostäder som har ett behov av uppvärmning på 9 100 kilowattimmar under ett år samt en medeltemperatur per år på plus 8,2 grader Celsius.

För ett hus som finns i Borås är besparingen från 7 000 ända upp till och med 7 800 kilowattimmar och en årsvärmefaktor för de pumpar som jämförts ligger då på 2,8 upp till 3,5. Den här jämförelsen gäller hus som behöver uppvärmning på runt 11 000 kilowattimmar under ett år. Om huset finns i Luleå och behöver uppvärmning på runt 15 400 kilowattimmar kan en besparing uppnås på 7 900 till 9 300 kilowattimmar för ett år, det utgör en skillnad på hela 1 400 kilowattimmar. Årsvärmefaktorn (SCOP) kan variera från 2,3 upp till 2,6 för de pumparna som jämförts. Den här jämförelsen gäller på orter som har en medeltemperatur under ett år på plus 1,3 grader Celsius, motsvarande Luleå.

Ort / Medeltemperatur:

  • Luleå + 1,3 grader Celsius
  • Borås + 6,1 grader Celsius
  • Malmö + 8,2 grader Celsius

Energimyndigheten utser aldrig en vinnare i ett test, utan redovisar bara resultatet kategori för kategori. Det finns alltså ingen "bäst i test".

Vad som jämförs på en värmepump i ett test

  • COP, som är värmefaktorn vid olika utomhustemperaturer samt vid olika kompressoreffekter
  • Årsvärmefaktor (SCOP)
  • Energibesparing för de två olika husen på de tre orterna
  • Ljudeffektnivå för utomhushus och inomhusdel
  • Hur pass bra bruksanvisningen är

Testresultat för några av de värmepumparna du kan köpa hos e-klok.se

- Läs sammanfattningen av Energimyndighetens test 2013

Värmepumpstesterna utförs av RISE

Värmepumpstesterna utförs normalt av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), eller RISE som de numera heter, på uppdrag från Energimyndigheten. SP testar även värmepumpar för sin egen P-märkning och den europeiska EHPA-märkningen.

SP eller RISE arbetar aktivt både i Sverige och internationellt för ett standardiseringsarbete kring värmepumpar.

SP, Innventia samt Swedish ICT gick 2017 samman och bildade RISE. Detta för att helt enkelt bli en ännu starkare innovations- och forskningspartner till näringsliv och samhälle. RISE står för Research Institutes of Sweden. I en internationell samverkan med olika företag, offentlig sektor och akademi bidrar de till ett näringsliv med konkurrenskraft samt ett hållbart samhälle. Deras 2 300 anställda stöder och driver alla typer av processer inom innovation. RISE är ett helt oberoende forskningsinstitut som drivs av staten och erbjuder en unik expertis samt ett hundratal demonstrations- och testmiljöer för att kunna ta fram framtidssäkra teknologier, tjänster och produkter.

Energiklass

Skalan för energiklasserna som finns går från A till G, där A är låg förbrukning och G är hög. Märkningen är gemensam för alla länder inom den Europeiska Unionen. För svenska förhållanden är det den primära energieffektivitesklassen för uppvärmningen som är intressant. I Sverige ansvarar Energimyndigheten för att märkningen är korrekt.

När du köper elektroniska produkter inom EU måste alltid energideklarationen synnas tydligt. Handlar du online ska energiklassen synas i närheten av priset. Detta för att du som konsument lättare ska kunna göra energismarta val.

Handla energismart på e-klok.se

På e-klok.se är det viktigt att det vi säljer både är energisnålt och bidrar till en bättre miljö. Vid varje värmepump hittar du tydligt den energiklass som pumpen har, samt en länk till energideklarationen. Har du frågor om energiklasser, energideklarationer eller helt enkelt vill veta vilken pump som skulle passa ditt hus bäst, tveka inte att höra av dig till vår support både på telefon, e-post eller chatt.