Köpvillkor - E-klok.se

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av våra produkter (nedan kallade Produkterna) av E-klok AB, 559266-8049, (nedan kallat E-klok), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och E-klok. Vid försäljning till konsument tillämpar E-klok de tvingande regler som följer med Konsumentköplagen (1990:032) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

Produkter

Produkter som säljs av E-klok kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en Svensk manual i fysisk eller digital form när Produkterna kräver det.

Beställning

Beställning av Produkterna sker via webbshopen www.E-klok.se, E-kloks showroom, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när E-klok bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. E-klok ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls E-klok rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i E-kloks sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är E-klok ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Köp via telefon, mail eller chatt (kundservice)

Om du väljer att lägga din beställning via vår kundtjänst på telefon, mail eller chatt kommer du att registreras som kund och få ett email med inloggningsuppgifter. Du behöver därefter logga in och slutföra betalningen i kassan och godkänna köpvillkoren.

Priser och betalning

De priser och avgifter som anges på E-kloks webbplats är inklusive mervärdeskatt samt andra skatter och pålagor.

Betalning

All betalning sker via swedbankpay (swepay).

Alternativen för betalning kan variera efter att du identifierat dig hos Swepay.

Normalt erbjuds faktura, kortbetalning, swish, delbetalning.

*Fakturan aktiveras efter utförd installation.

Leverans och leveranstid

På E-klok erbjuder vi två leveranssätt. Att få varorna hemskickade direkt till din adress är fraktfritt. Du kan också välja att få varorna skickade till en montör (om du köper med installation) och då tar montören med sig varorna på installationsdagen. Om du väljer att få varorna levererade till montör så gäller din ångerrätt från det datum montören har mottagit varan.

Normal leveranstid på produkter är 2-5 arbetsdagar. Normalt väntetid på tjänster är mellan 2-4 veckor, kan vara längre eller kortare beroende på säsong.
Installationsplatsen ska vara undanplockad och befintliga rör ska vara tillgängliga/synliga vid en utbytes-installation.

Om du väljer hemleverans ansvarar du själv för att vara tillgänglig för avisering, samt att värmepumpen finns på plats vid eventuell installation. Om pumpen inte anlänt en vecka innan installation ska du kontakta E-klok så att vi har möjlighet att flytta installationen. Om pumpen inte är på plats vid installation kommer ni att debiteras en bomkörning på 2500 kr inkl. moms

*Vägen till adressen måste vara färdbar. Ötillägg tillkommer för öar utan fast broförbindlse (eller bilfärja som går minst en gång i halvtimmen)

Som kund är du ansvarig för att noggrant inspektera produkten vid mottagandet för eventuella transportskador. Om du upptäcker skador som uppstått under transporten, är det viktigt att du rapporterar detta till oss inom tio (10) dagar från det att du mottagit varan. Rapportering efter denna period kommer inte att godtas, och ansvaret för eventuella skador som inte rapporterats inom angiven tid åvilar kunden. Vi strävar efter att säkerställa att alla våra produkter levereras i perfekt skick och är här för att hjälpa till vid eventuella problem som uppstår under transporten.

Betalningssäkerhet

Alla betalningar hanteras av Swedbank pay (Swepay). Vid betalning med kort ger kunden kortuppgifter till Swedbank i deras checkout. E-klok hanterar aldrig kundens kortuppgifter.

Personuppgifter - GDPR

Personuppgifter som lagras i vårt system

Vi samlar in följande personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och fastighetsbeteckning.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Hantera och leverera din beställning
 • Hantera eventuella returer och reklamationer
 • Skicka nyhetsbrev och erbjudanden (med möjlighet att avsluta prenumerationen)
 • Samla in och hantera omdömen om våra tjänster

I samband med kundens registrering och beställning godkänner kunden att E-klok lagrar och använder kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot kunden.

E-klok dokumenterar även viss kommunikation som E-klok har med kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som kunden förväntar sig av E-klok.

Reco Sverige AB behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster (omdömen). Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster. Inga uppgifter lagras hos dom efter att utskick om omdöme utförts.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter i vårt system i upp till 5 år från senaste beställning, eller så länge som krävs enligt svenska bokföringsregler (upp till 7 år).

Skydd av personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett Extended Validation SSL-certifikat utfärdat av VeriSign. Endast behöriga personer har åtkomst till dina uppgifter.

Delning av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners (installatörer, leverantörer och omdömestjänster) i syfte att boka leverans, installation, hantera garantier och samla in omdömen om våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är ägaren till E-klok.se.

Registerutdrag

Enligt GDPR har du rätt att:

 • Få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig
 • Begära rättelse eller radering av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta uppgifter
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss på e-postadressen info@e-klok.se     

Användning av Google Analytics och Google Tag Manager

E-klok använder sig av Googles annonstjänster. Se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.  Vi använder även Google Tag Manager, en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, för att hantera och distribuera spårningskoder och skript på vår webbplats. Google Tag Manager hjälper oss att effektivisera processen med att implementera och uppdatera olika spårnings- och marknadsföringsverktyg på vår webbplats, vilket säkerställer att du får det mest relevanta innehållet och en sömlös användarupplevelse.

Google Tag Manager själv lagrar inga personliga uppgifter. Det är ett verktyg som gör att vi kan integrera och hantera andra tjänster och spårningskoder på ett centraliserat och effektivt sätt. De data som samlas in av de integrerade tjänsterna, såsom Google Analytics eller andra verktyg från tredje part, behandlas i enlighet med deras respektive integritetspolicyer.

För mer information om Google Tag Manager, besök Google Tag Managers webbplats här.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av Google Tag Manager enligt beskrivningen ovan.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse och anpassa innehållet efter dina behov. I denna del av vår integritetspolicy beskriver vi de olika typerna av cookies vi använder och deras syfte.

Strikt nödvändiga cookies:

Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt. De används för att hantera dina inloggningar, säkerställa webbplatsens säkerhet och lagra dina preferenser. Strikt nödvändiga cookies kan inte stängas av, och de lagrar ingen personligt identifierbar information.

Prestanda-cookies:

Vi använder prestanda-cookies för att samla in anonym statistik om hur användare interagerar med vår webbplats. Informationen hjälper oss att förbättra webbplatsens funktionalitet, hastighet och användarvänlighet. Om du inte accepterar dessa cookies kan vi inte analysera och förbättra vår webbplats baserat på användarnas beteende.

Funktionella cookies:

Funktionella cookies gör det möjligt för vår webbplats att erbjuda förbättrad funktionalitet och anpassning, såsom att komma ihåg dina valda inställningar och förbättra navigeringen. Om dessa cookies blockeras kan vissa delar av webbplatsen fungera sämre eller inte alls.

Riktade cookies:

Dessa cookies används för att visa annonser som är relevanta för dig och dina intressen. De kan också användas för att begränsa antalet gånger du ser en annons och för att mäta effektiviteten av en annonskampanj. Om du inte accepterar dessa cookies kommer du att se mindre riktad och mer generell reklam.

Sociala medier-cookies:

Sociala medier-cookies gör det möjligt att dela innehåll från vår webbplats på sociala medieplattformar. De kan också användas för att spåra din aktivitet på andra webbplatser och skapa en profil över dina intressen. Om du inte accepterar dessa cookies kan det påverka vilket innehåll och vilka meddelanden du ser på andra webbplatser och du kanske inte kan använda eller se delningsverktygen för sociala medier.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av dessa cookies enligt vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare. Observera att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om cookies är inaktiverade.

ROT-avdrag

Följande gäller i de fall Kunden avser utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt kapitel 67 i inkomstlagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetet är av den arten att det helt eller delvis är arbeten avseende reparation*, underhåll*, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura-modellen gäller fr.o.m. 1 Juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med det belopp som motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms, dock max 50.000:-.

Följande villkor måste uppfyllas

 1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
 2. Kunden ska - om entreprenören så begär - överlämna särskilt meddelande från Skatteverket om den totala skattereduktion som beställaren redan utnyttjat under året och har kvar att utnyttja.
 3. Kunden ska vid beställning ange det/de personnummer på vilka ROT-avdrag ska utnyttjas. Kunden ska ange den fastighetsbeteckning alt. Bostadsrätssförenings organisationsnummer och lägenhetsnummer där arbetet med ROT-avdrag ska utföras. Uppgifterna lämnas i kassans meddelandefält innan utcheckning.
 4. Kunden försäkrar att han helt eller delvis är ägare/ innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
 5. E-klok ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
 6. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger - helt eller delvis - utbetalning äger E-klok rätt att omgående kräva/fakturera Kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska till E-klok inom 10 dagar från krav/fakturering.

Dröjsmålsränta utgår från och med den dag E-klok begärde utbetalning från Skatteverket.

För dig som bor i bostadsrätt godkänns normalt 50% av ROT-avdraget eftersom kunden endast äger insidan av fastigheten.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Köp av plomberade förbrukningsvaror, som till exempel filter, rengöringsmedel etc., kan endast ångras om plomberingen är obruten. E-klok betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 bankdagar efter att returnerad produkt kommit E-klok till godo. Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten ska Kunden kontakta E-klok, förslagsvis skriftligen via e-post: info@e-klok.se före varan returneras. Enligt EU:s nya regler för internethandel har man rätt att returnera använd vara inom ångerrätten men att E-klok då har rätt att göra avdrag för värdeminskningen. Avdraget för öppnade förpackningar till filter, rengöringsmedel etc. avdrages med 100%.

Ångerrätt gäller ej på beställningsvaror. Alla värmepumpar i kategorierna "luft-vatten" och "frånluft" är beställningsvaror.

Ej utlösta order

Vid händelse av att du ej löser ut försändelsen debiteras du utöver fraktkostnaden 390 kronor för tillkomna kostnader. (Ångerrätten gäller ej vid outlöst order)

Bomkörning

En bomkörning kostar 2500 kr. Den utfärdas vid följande tillfällen:

 • Kund har valt "hemleverans" men pumpen finns inte på plats vid installationen.
 • Installationen kan inte utföras enligt kundens önskemål (ta gärna hjälp av kundtjänst innan beställning om du är osäker.)
 • Installationen kan inte utföras p.g.a betongvägg eller dylikt problem (Vi kan ofta förmedla håltagare om du säger till vid beställning).
 • Kund har lagt beställning själv men värmepumpen får inte plats på den tänkta placering (gäller inte om kund och installatör kan hitta en annan lämplig placering) *Ta gärna hjälp av kundtjänst innan beställning om du är osäker.
 • Kund flyttar installationen mindre än 48h innan överenskommen tid.
 • Vägen till adressen är ej färdbar

Garanti och reklamationsrätt

E-klok säljer enligt sina garantivillkor alla produkter med 1 årsmaterialgaranti om inte annat anges. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Garantitiden gäller från den dagen E-klok levererade Produkten.
Vid köp av värmepump med installation gäller följande garanti.
*E-klok förhåller sig till respektive tillverkare vad gäller garantivillkor.
För förlängd garanti nedan krävs att service genomförs år 2 och 4 av en av E-klok godkända tekniker eller underantrepenörer.
Om ett rapporterat fel inte går att upprepa vid ett platsbesök täcks felsökningen inte av garantin.


Om kunden använder en egen certifierad installatör åligger det kunden och dess installatör att registrera eventuell garanti hos generalagent eller tillverkare.

 • Panasonic fullgaranti 5 år
 • Mitsubishi Electric fullgaranti 5 år
 • Fujitsu fullgaranti 5 år
 • Bosch fullgaranti 5 år
 • Toshiba fullgaranti 5 år
 • Samsung fullgaranti 5 år
 • Toshiba fullgaranti 5 år
 • För produkter inom "AC" gäller generellt fullgaranti 2 år
 • För samtliga tillbehör gäller 2 års materialgaranti

Om kunden köper utan installation gäller alltså 1 års materialgaranti.

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis

Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag om inte annat anges. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad redan vid uppackning.

Reklamationer och serviceärenden

Vid reklamationer, service- och garantiärenden rekommenderar vi att Kunden i första hand kontaktar E-kloks kundtjänst.

Fabrikationsfel ska konstateras av oss godkänd servicetekniker eller serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

E-klok ersätter Kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation. I det fall en produkt är felaktig är E-klok skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkterna av E-klok.

Kunden ansvarar alltid för merkostnader som uppkommer för att tekniker ska kunna arbeta säkert. Exempelvis byggnadsställning eller skylift. Detta gäller även vid garantireparationer.

Vid felanmälan som kräver felsökning kommer kunden att faktureras för felsökning via Swepay - denna faktura kommer att krediteras ifall felet täcks av garanti. Om felet inte täcks av garanti, exempelvis vid handhavandefel, ska kunden betala för felsökningen.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan E-klok och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans. Vid frågor eller funderingar om E-kloks allmänna köpvillkor kontaktas kundtjänst via e-post:info@e-klok.se

*endast fastighet, gäller ej inventarier (ex. värmepump).

Företagsuppgifter

Adress: Fågelsångsvägen 16, 186 42 Vallentuna. Orgnummer:559266-8049