Tillbehör
Tillverkare

Frånluftsvärmepump

Här på e-klok.se hjälper vi dig hela vägen i ditt val av frånluftsvärmepump.

Filter products
Pris
Yta att värma
Energiklass
Varmvattenberedare

Visar alla 4 resultat

Betygsatt 0 av 5

NIBE F370 frånluftsvärmepump

Upp till 200 m2 • 40oC – 200 m3 • Inverterstyrd

46.690 kr

Delbetala 4305.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

NIBE F470 frånluftsvärmepump

Varmvattentank 180 l • NIBE Uplink • NIBE Smart Price Adaption

61.590 kr

Delbetala 5678.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

NIBE F730 frånluftsvärmepump

Upp till 200 m• 40oC – 250 m3 • Inverterstyrd

79.999 kr

Delbetala 7374.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

NIBE F750 frånluftsvärmepump

Upp till 200 m² • 40°C – 240 m3 • Intelligent multisystem

86.990 kr

Delbetala 8019.95 kr i 12 mån
Info

Frånluftsvärmepump – en helhetslösning

För många mindre villor eller fritidshus som i grunden har välisolerade väggar kan en frånluftsvärmepump vara en god idé. Fönsterisolering spelar också roll med helst två-eller treglas som optimala förhållanden. En frånluftsvärmepump är ett fullgott system för både uppvärmningen och för varmvatten då det är en maskin för båda, vilket sparar plats. I dagens klimatsmarta värld är återanvändande av befintlig luft, vilket en frånluftvärmepump gör, ett väldigt praktiskt sätt att värma upp huset. Frånluftsvärmepumpen tar ut energin ur din förbrukade och använda luft i hemmet och det är på så sätt som luften blir återanvänd. Luften går ut via ventilationen i huset och går in i frånluftsvärmepumpen där luften tas omhand och återvinns. En stor fördel med denna typ av värmepump är att den är lättskött och kräver relativt lite underhåll.

Installationen av en frånluftsvärmepump är relativt enkel och passar utmärkt för dig som inte vill ha ett stort ingrepp på tomten, vilket andra värmesystem kan kräva. Det krävs ingen grävning eller borrning på tomten som det gör vid jordvärme och bergsvärme. Frånluftsvärmepumpen fungerar genom att luften i huset sugs ut ur våtutrymmen som badrummet eller tvättstuga om en sådan finns. Det skapar ett baksug i ventilationen som gör att luften i de andra rummen följer efter. Samtidigt så tar pumpen in mer luft utifrån så att det finns frisk luft i ventilationssystemet. Denna typ av värmepump är ett av de vanliga alternativen för mindre, nybyggda hus, men det finns även många som installerar den som utbytespump för den gamla typen av pumpar eller pannor.

När ett hus byggs upp eller renoveras är värme, vatten och isolering tre viktiga komponenter för ett lyckat projekt. En fördel med denna typen av värmepump är att den tar hand om uppvärmningen, tappvattnet och ventilationen från en och samma maskin. Frånluftsvärmepumpen har en inverterstyrning som ger en mycket hög värmeeffekt till ett ekonomiskt pris. Uppvärmningen är ofta en stor del av kostnaden för villa och stugägare och de flesta letar efter en kostnadseffektiv lösning. Tillverkaren NIBE har många olika modeller som fungerar med fjärrstyrning och intelligens för att kunna se när priset på el är som högst under dygnet och på så sätt kunna styra uppvärmningen. Frånluftsvärmepumpen är elektrisk och det finns möjligheter att koppla den med solceller för ett ännu mer klimatsmart uppvärmande och varmvatten.

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

En frånluftsvärmepump är i grunden en relativt enkel produkt som verkar enligt en återvinningsprincip. Själva tekniken, som vi förklarade kort här ovan, går ut på att pumpen som har installerats först vädrar ut ditt hem. Detta görs med hjälp av en fläkt i frånluftsvärmepumpen som specificerat tar luft från våtutrymmen i ditt hem. Med hjälp av ventiler som sitter på husets ytterväggar kan sedan alla rum i ditt hem ventileras.

När luften är uppvärmd kommer den ledas tillbaka till pumpen där energi utvinns för att skapa värme. Den värmeenergi som kan utmynnas från denna process kommer sedan tas till vara på för att kunna värma upp andra beståndsdelar i hemmet, likt det generella värmesystemet och vattnet i dina kranar. Det går kort och gott säga att en frånluftsvärmepump återanvänder energi från använd luft för att ge värme.

Passar en frånluftsvärmepump i ditt hem?

Frånluftsvärmepumpar har sedan 80-talet varit ett vanligt inslag i nybyggda villor och radhus. Detta då ventilationen av dessa hus har förbättrats, ofta med hjälp av samlade ventilationskanaler, och värmebehovet därmed minskat. Äldre hus däremot har ofta ett självdragsventilationssystem eller inget ventilationssystem alls. Önskar du som har ett äldre hus att installera en frånluftsvärmepump kan det alltså vara nödvändigt att först installera ventilationskanaler för att det ska vara möjligt.

För att se till att du tar tillvara på all den värmeenergi som kommer från den använda luften kan du även använda dig av ett ventilationsaggregat med värmeväxlare. Detta kallas för ett FTX-system och innebär att värmen från frånluften kan tas till vara på till 50-85 %. Du kommer inte kunna använda det som värmetillskott till ditt hem men kan bevara värme som annars skulle gå förlorad.

För- och nackdelar med en frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är en smidig och användbar värmekälla som hyser många fördelar. I Sverige faller vår inomhustemperatur i många fall aldrig under 20 grader, vilket gör att energikällan till pumpen inte sinar en enda gång under året. Pumpen hjälper dessutom till att byta ut inomhusluften, vilket skapar ett mer behagligt och sunt klimat. Dessutom kan en frånluftsvärmepump värma upp såväl varmvattenberedningstanken som det vattenburna värmesystemet, vilket självklart kan bli mycket kostnadseffektivt. Luftvärmepumpar är enkla att installera och är miljövänliga då de i regel utvinner energi genom att återanvända luft.

Även om det finns många positiva aspekter med en frånluftsvärmepump kan det även vara bra att veta om några av de nackdelar du kan stöta på om du väljer detta system. Jämfört med andra system likt jordvärme- eller bergvärmepump kommer en frånluftsvärmepump behöva mer underhåll, bland annat när det kommer till att byta och rengöra pumpens filter. Jämfört med jord- och bergvärme ger en frånluftsvärmepump dessutom inte en lika stor besparing ekonomiskt.

Kostnader för en frånluftsvärmepump

När det kommer till att installera en frånluftsvärmepump i ditt hem behöver det inte kosta skjortan. Särskilt inte om du jämför med andra alternativ på marknaden, likt bergvärme och jordvärme där kostnader tillkommer för att gräva eller borra. Vad priset för just din frånluftsvärmepump kommer landa på beror bland annat på dina förhållanden, likt hur stort ditt hem är. Har ditt hem dessutom ett lågt energibehov, till exempel tack vare en mekanisk frånluftsventilation, kan det bli ännu mer lönsamt att installera frånluftsvärmepumpen.

Rent generellt kan kostnaden för själva pumpen landa på allt mellan 25 000-80 000 kronor och då ingår inte installationen. Hur stor totalkostnaden kommer bli beror bland annat på hur stor pumpen är samt hur omfattande installationen kommer vara. Här kan det vara smart att utnyttja rotavdraget och få 30 % rabatt för arbetskostnaden av installationen.

Att tänka på vid köp av frånluftsvärmepump

När du har installerat en värmepump kan det vara bra att veta att du kommer behöva sköta en del av underhållet av den på egen hand. Gör du detta regelbundet kan du undvika onödigt slitage, förlänga pumpens livslängd och på så sätt sänka dina kostnader ytterligare. Att ta hand om din frånluftsvärmepump är enkelt och det du främst behöver tänka på är att rengöra luftfiltret och ventilerna. Luftfiltret bör du kolla ungefär varannan månad och vissa frånluftsvärmepumpar är programmerade att säga till när detta är dags. Ventilerna är ännu enklare, dessa behöver du endast rengöra två gånger om året.

Vissa frånluftsvärmepumpar kommer med en så kallad spillvattenkopp, denna hjälper till att leda ut spillvatten till ditt avlopp. För att se till att allt fungerar som det ska kan det vara klokt att rengöra denna cirka två gånger om året. En frånluftsvärmepump är dessutom utrustad med en säkerhetsventil som skyddar pumpen mot ett alldeles för högt tryck. Kontrollera då och då att trycket inte är för lågt genom att fylla på pumpen med mer vatten.

Historian bakom frånluftsvärmepump

Luftvärmepumpar har varit populära i Sverige sedan 1970-talet, då oljekrisen orsakade ett väldigt högt pris på uppvärmning via de oljepannor som många använde. Redan 1948 kom den första luftvärmepumpen som cirkulerade luften, men i samband med oljekrisen ökade medvetenheten hos svenskarna för miljöfrågor vilket ledde till att efterfrågan ökade markant på mer klimatsmarta värmelösningar. Luftvärmepumpar finns installerade i flera hundratusentals hem i Sverige och frånluftsvärmepumpar har blivit en av de absolut mest populära metoderna att värma hemmet med . Sedan 1970-talet har de flesta husen byggts med mekanisk frånluftsventilation och det är en förutsättning för att kunna använda en frånluftsvärmepump. Det finns även en annan fördel med en värmepump istället för oljepanna eller pelletspanna och det är all plats som besparas när en sådan panna kan monteras ned och ersättas av en frånluftsvärmepump.

Ofta togs hela rum i källaren upp av värmepannan och med en frånluftsvärmepump kan den ytan minskas till 60×60 centimeter. Det är måttet på en värmepump och den passar perfekt i tvättstugan bredvid tvättmaskinen. Flera kvadratmeter sparas på så sätt in och den ytan som en tidigare panna tog upp gör kunder ofta om till relax eller hobbyrum. Om en mekanisk frånluftsventilation finns i huset kan ett byte sänka uppvärmningskostnaden till hälften jämfört med en el-, olje- eller pelletspanna. Livslängden på en frånluftsvärmepump är upp till 15 år beroende på underhåll av filter och användning. Det är lätt att förstå varför denna metod av uppvärmning har blivit så populär. Den är i princip framtagen i samband med hur den mekaniska ventilationen byggs upp i hus.

I samband med att teknologin går framåt finns fler extra bra funktioner som att kunna läsa av elpriset per timma för att optimera pumpens användning. Fler människor i Sverige söker efter alternativ för att kunna kyla ned luften under den varma sommaren. Med en frånluftsvärmepump är det möjligt att koppla in en extra luftvärmepump på pumpen och på så sätt få sval luft. Möjligheterna med denna typ av uppvärmning är väldigt stor och under rätta förutsättningar betalas investeringen tillbaka på kort tid. Många placerar sin frånluftsvärmepump i tvättstugan och det är rekommenderat eftersom det finns en golvbrunn där. Det blir spillvatten när vattnet värms och expanderar. Normalt rör det sig om några droppar men säkrast är att ha pumpen i ett rum där en golvbrunn finns.

Varför ska du köpa en frånluftsvärmepump från e-klok?

En frånluftspump går snabbt att installera och kräver inte mycket mer än en plats att stå på samt mekanisk ventilation för att kunna installeras. Gör som hundratusentals andra svenskar och byt till en frånluftspump och sänk din värmekostnad. En frånluftspump är ett klimatsmart val och kan kopplas till solceller för att göra uppvärmningen ännu mer miljövänlig. Den fungerar bra att använda för radiatorer, vattenburen golvvärme och handdukstorkar och givetvis för varmvattnet. Jämfört med en elpanna kan ett medelstort hus spara över 10 000 kwh och den besparingen gör att investeringen lönar sig väldigt snabbt. Eftersom E-klok erbjuder installationsservice för värmepumpen du köper via oss, betyder det att du får ett snabbt, enkel och smidig byte av uppvärmningsmetod. E-klok är en del av Trygg E-handel och har mycket goda omdömen på Prisjakt och Trustpilot.

Vi har fri frakt till Schenkers terminaler i Sverige och egna F-gas certifierade installatörer som sköter installationen av din nya frånluftsvärmepump. Det är två anledningar till varför du ska välja E-klok för ditt köp av frånluftsvärmepump. Om du är osäker på vilken pump du ska välja finns vi tillgängliga via mejl på info@e-klok.se och via telefon på nummer 0171-66 30 20. Vår personal är väldigt kunniga och kan svara på tekniska frågor om frånluftsvärmepumpar. Visste du att vi har prisgaranti på produkten, frakten och installationen? Inga tillstånd eller borrning krävs vilket gör att installationen kan ske omgående och du kan börja spara pengar med ditt nya system för uppvärmning. E-klok.se har egna kontrakterade installatörer för alla värmepumpar för att säkerställa att installationen sker på bästa sätt. Frånluftsvärmepumpar från E-klok är en klok affär.