träffar.

No hits.

Varukorg

0171-66 30 20

mån-tor 8-19, fre 8-18, sön 16-21

Frånluftsvärmepump

Här på e-klok.se hjälper vi dig hela vägen i ditt val av frånluftsvärmepump.

Läs mer

Låt ditt hem andas med en frånluftsvärmepump

När det är kallt hemma och något behöver göras kan en frånluftsvärmepump vara ett bra alternativ. Med hjälp av en frånluftsvärmepump kan du skapa det optimala inomhusklimatet och förse ditt hem med värme men även en behaglig ventilation och varmvatten. Det en frånluftsvärmepump gör är att återanvända den energi som skapas av varm inomhusluft när denna passerar genom ditt ventilationssystem. Pumpen måste alltså vara ansluten till ditt hems värme- och varmvattensystem, till frånluftsventilationen och till elnätet – då den drivs av elektricitet.

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

En frånluftsvärmepump är i grunden en relativt enkel produkt som verkar enligt en återvinningsprincip. Själva tekniken, som vi förklarade kort här ovan, går ut på att pumpen som har installerats först vädrar ut ditt hem. Detta görs med hjälp av en fläkt i frånluftsvärmepumpen som specificerat tar luft från våtutrymmen i ditt hem. Med hjälp av ventiler som sitter på husets ytterväggar kan sedan alla rum i ditt hem ventileras.

När luften är uppvärmd kommer den ledas tillbaka till pumpen där energi utvinns för att skapa värme. Den värmeenergi som kan utmynnas från denna process kommer sedan tas till vara på för att kunna värma upp andra beståndsdelar i hemmet, likt det generella värmesystemet och vattnet i dina kranar. Det går kort och gott säga att en frånluftsvärmepump återanvänder energi från använd luft för att ge värme.

Passar en frånluftsvärmepump i ditt hem?

Frånluftsvärmepumpar har sedan 80-talet varit ett vanligt inslag i nybyggda villor och radhus. Detta då ventilationen av dessa hus har förbättrats, ofta med hjälp av samlade ventilationskanaler, och värmebehovet därmed minskat. Äldre hus däremot har ofta ett självdragsventilationssystem eller inget ventilationssystem alls. Önskar du som har ett äldre hus att installera en frånluftsvärmepump kan det alltså vara nödvändigt att först installera ventilationskanaler för att det ska vara möjligt.

För att se till att du tar tillvara på all den värmeenergi som kommer från den använda luften kan du även använda dig av ett ventilationsaggregat med värmeväxlare. Detta kallas för ett FTX-system och innebär att värmen från frånluften kan tas till vara på till 50-85 %. Du kommer inte kunna använda det som värmetillskott till ditt hem men kan bevara värme som annars skulle gå förlorad.

För- och nackdelar med en frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är en smidig och användbar värmekälla som hyser många fördelar. I Sverige faller vår inomhustemperatur i många fall aldrig under 20 grader, vilket gör att energikällan till pumpen inte sinar en enda gång under året. Pumpen hjälper dessutom till att byta ut inomhusluften, vilket skapar ett mer behagligt och sunt klimat. Dessutom kan en frånluftsvärmepump värma upp såväl varmvattenberedningstanken som det vattenburna värmesystemet, vilket självklart kan bli mycket kostnadseffektivt. Luftvärmepumpar är enkla att installera och är miljövänliga då de i regel utvinner energi genom att återanvända luft.

Även om det finns många positiva aspekter med en frånluftsvärmepump kan det även vara bra att veta om några av de nackdelar du kan stöta på om du väljer detta system. Jämfört med andra system likt jordvärme- eller bergvärmepump kommer en frånluftsvärmepump behöva mer underhåll, bland annat när det kommer till att byta och rengöra pumpens filter. Jämfört med jord- och bergvärme ger en frånluftsvärmepump dessutom inte en lika stor besparing ekonomiskt.

Kostnader för en frånluftsvärmepump

När det kommer till att installera en frånluftsvärmepump i ditt hem behöver det inte kosta skjortan. Särskilt inte om du jämför med andra alternativ på marknaden, likt bergvärme och jordvärme där kostnader tillkommer för att gräva eller borra. Vad priset för just din frånluftsvärmepump kommer landa på beror bland annat på dina förhållanden, likt hur stort ditt hem är. Har ditt hem dessutom ett lågt energibehov, till exempel tack vare en mekanisk frånluftsventilation, kan det bli ännu mer lönsamt att installera frånluftsvärmepumpen.

Rent generellt kan kostnaden för själva pumpen landa på allt mellan 25 000-80 000 kronor och då ingår inte installationen. Hur stor totalkostnaden kommer bli beror bland annat på hur stor pumpen är samt hur omfattande installationen kommer vara. Här kan det vara smart att utnyttja rotavdraget och få 30 % rabatt för arbetskostnaden av installationen.

Att tänka på

När du har installerat en värmepump kan det vara bra att veta att du kommer behöva sköta en del av underhållet av den på egen hand. Gör du detta regelbundet kan du undvika onödigt slitage, förlänga pumpens livslängd och på så sätt sänka dina kostnader ytterligare. Att ta hand om din frånluftsvärmepump är enkelt och det du främst behöver tänka på är att rengöra luftfiltret och ventilerna. Luftfiltret bör du kolla ungefär varannan månad och vissa frånluftsvärmepumpar är programmerade att säga till när detta är dags. Ventilerna är ännu enklare, dessa behöver du endast rengöra två gånger om året.

Vissa frånluftsvärmepumpar kommer med en så kallad spillvattenkopp, denna hjälper till att leda ut spillvatten till ditt avlopp. För att se till att allt fungerar som det ska kan det vara klokt att rengöra denna cirka två gånger om året. En frånluftsvärmepump är dessutom utrustad med en säkerhetsventil som skyddar pumpen mot ett alldeles för högt tryck. Kontrollera då och då att trycket inte är för lågt genom att fylla på pumpen med mer vatten.

Sammanfattning

För att sammanfatta fördelarna med en frånluftsvärmepump är det ett mycket funktionellt, miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ för dig som vill värma upp ditt hem. Tack vare en frånluftsvärmepump kan du värma upp ditt hem samtidigt som du står på rätt sida i kampen mot miljöförstöring och skyhöga elräkningar som lätt drar iväg.

Vi på e-klok.se hjälper dig vid val av frånluftsvärmepump

Meny