Product was successfully added to your shopping cart.

Felanmälan

För att Albion Nordic skall behandla en felanmälan måste samtliga relevanta uppgifter anges. Kvitto kan komma ett efterfrågas via e-post. Vid eventuell kreditering eller utbyte krävs även typskylt i original. Saknas uppgifter avskrivs ärendet efter 30 dagar om ej kompletterande uppgifter har lämnats på begäran.

OBS! Vid transportskada anmäl omedelbart till fraktbolag.