Vanliga Frågor

Här nedan finner du svaren på några vanliga frågor krig luftvärmepumpar.

Att köpa luftvärmepump av e-klok.se

Så här går det till när du köper värmepump av e-klok.se

 1. Välj vilken luft/luftvärmepump du vill ha, vi hjälper dig gärna - ring, mejla eller chatta med vår kundtjänst
 2. Välj till någon av våra installationer för att få 5 års helgaranti. (För att 5 års garanti ska gälla ska en service utföras inom 3 år från installationen).
 3. Välj eventuellt tillbehör så som WiFi-styrning, tak, värmepumpsskydd, markstativ (vi rekommenderar alltid något skydd till utedelen för att förlänga livslängden).
 4. Beställ i vår kassa, här finns möjlighet att betala med kort, faktura eller delbetala.
 5. Vi kontaktar den närmaste installatören som i sin tur kontaktar dig för att boka in en tid för installation.
 6. Värmepumpen kommer skickas hem till dig eller till den närmaste Schenker terminalen.
 7. Installerat och klart!
 8. Enkelt och smidigt och dessutom med prisgaranti på den totala affären!

Hur fungerar en värmepump?

En luftvärmepump använder energi från utomhusluften för att värma inomhusluften, via en fläkt i inomhusdelen. Den fungerar på samma sätt som ett kylskåp, fast tvärt om. Köldmediet i värmepumpen transporterar värmen från en punkt till en annan i ett slutet kretslopp. En luftluftvärmepump ger 4-5 gånger mer i värmeenergi än den förbrukar i el-energi. En luft/luftvärmepump förbättra inomhusluften eftersom inomhusdelen innehåller ett eller flera filte som fångar upp cirka 99 % av alla allergener, bakterier, virus, damm, mögel, pollen etc.

För att utvinna värme ur luften används nedanstående principiella system:

 • I systemet finns ett kylmedia i utomhusdelen som ""kokar""
 • När kylmediet kokar uppstår ett tryck och värmeenergi kan upptas från kallare utomhusluft
 • Värmeenergin transporteras via rörsystem till inomhusdelen och sprids i huset
 • Kompressorns uppgift är att få kylmediet att koka vid en så varm temperatur som möjligt

Vad ska jag tänka på innan jag köper värmepump?

Det finns ett antal faktorer som påverkar utfallet av en installerad luftvärmepump

Planlösning
Öppen eller sluten. Ju öppnare planlösning du har desto lättare har luften i huset att cirkulera och ta vara på värmen från din luftvärmepump.

Utomhusdelen
Placera utomhusdelen på luftvärmepumpen så att avfrostningsvattnet kan ledas bort från huset utan att orsaka isgata.

Dimensionering
Det finns olika luftvärmepumpar med olika effekt. Var noga med att välja en som passar dig och ditt hus. Om du är osäker på vilken modell som passar dig, kontakta oss på e-klok.se. Men allmänt, vid gränsfall ifråga om uppvärmningsyta, så brukar man säga att det är bättre att välja en kraftfullare pump som inte behöver gå lika hårt som en mindre. Du behöver överdimensionera din luftvärmepump.

Isolering/Husets kvalitet
Ditt hus förmåga att behålla värme är avgörande för all uppvärmning oavsett om det är en luftvärmepump eller annan teknisk lösning som står för uppvärmningen.

Bra värmekälla
En luftvärmepump är ett komplement, enligt forskning det bästa som finns i dag jämfört med andra teknologier
OBS - De m2-symboler som finns på varje värmepumpsmodells produktsida endast ska ses som rekommendationer då utfallet styrs av ovan nämnda faktorer.

Besparing
Kontrollera hur stor energibesparingen blir.

Installation
Förvisa dig om att installatören är certifierad och kontrollera vad som ingår vid montering. Begär ett fast pris på pump och installation.

Förbättrar jag mitt inomhusklimat med en luftvärmepump?

Det är inte alla luftvärmepumpar som har luftrening inbyggt.

De luftvärmepumpar du köper hos oss på e-klok är självklart utrustade med olika sorters luftrening som tar bort:

 • Damm
 • Allergiämnen
 • Virus
 • Bakterier
 • Mögel
 • Lukt

Gå in på produktsidan för de olika värmepumpsmodellerna för att se vad varje enskild modell har för funktioner.

Alla luftvärmepumpar på e-klok.se har Inverter-styrning, vad är det för något?

När man talar om värmepumpar betyder Inverter att kompressorn i utedelen jobbar ""steglöst"" (inverterat). Fördelen med detta är att när kompressorn arbetar så arbetar den hela tiden.

 

 • Man har alltså inga onödiga start och stopp som på den enklare typen av kompressorer (on/off)
 • Den stora vinsten med Inverter är att kompressorn varvar upp vid behov och ner när behovet minskar. Det vill säga, den ger alltså inte mer värme (energi) än vad man har behov för
 • Med den enklare typen av kompressor (on/off) så blir energiförlusten större då den alltid behöver arbeta upp sig till sitt max (on) så fort den ska leverera värme, för att sedan stänga av sig (off) då behovet är uppfyllt
 • Med dagens moderna inverterteknik kan man räkna med att en Inverterpump är ca 30 % effektivare än en on/off-pump

 

Vad är COP & SCOP?

COP står för ""Coefficient Of Performance"" eller på svenska - verkningsgrad

Detta är ett värde som redovisar förhållandet mellan tillförd effekt och angiven effekt under givna förhållanden. Ju högre COP-värde desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen i branschen görs vid förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har en bra verkningsgrad vid +7 grader kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller vid minusgrader.

Exempel : COP-värde 5,6 när man tillför värmepumpen 1 kW el så ger den 5,6 kW

SCOP står för ""Seasonal Coefficient of Performance"" eller verkningsgraden under en säsong

Även kallad årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. Det betyder att man mäter COP-värdet vid olika temperaturer utomhus och lägger samman det för att få fram ett medeltal. SCOP-värdet har framtagits för att ge en mer rättvisande bild av luftvärmepumpens prestanda.

På energimärkningen för luft/luftvärmepumpar visas idag SCOP-värdet för tre olika zoner. Det är Aten, Strasbourg och Helsingfors, men i vissa fall visas bara SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna och den kallaste temperaturen man räknar med i SCOP-värdet är -7°C. Det finns önskemål om att lägga till -15°C för den kalla zonen, som vi i Sverige tillhör.

SCOP-värdet fastställer luftvärmepumpens energiklass
Energimärkningen visar SCOP-värdet för de tre zonerna samt energiklassen. Värdet på SCOP avgör vilken energiklass luftvärmepumpen får.

Har alla era värmepumpsmodeller luftkonditionering inbyggt?

Ja, alla värmepumpsmodeller har luftkonditionering inbyggt. Vid ett köp av värmepump får du alltså kylfunktionen på köpet. Något som du kommer uppskatta under varma sommardagar.

Vad är EER och SEER?

EER- och SEER-värdet är luftvärmepumpens prestanda i kyldrift. Motsvarigheten är COP- och SCOP för värmedrift. 

EER betyder Energy Efficiency Ratio och är värmepumpens effektivitet i kyldrift. 

Exempel: EER-värde 6,6 betyder att när man tillför värmepumpen 1 kW el så ger den 6,6 kW i kyla. EER-värdet mäts vid tuffa temperaturer på 35°C utomhus och 27°C inomhus med en relativ luftfuktighet på hela 50 %.

SEER står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är värmepumpens effektivitet i kyldrift över en säsong.

Man mäter EER-värdet vid några olika utomhustemperaturer och lägger samman dessa värden för att få ut ett genomsnittligt värde.

Energimärkning 

Till skillnad mot SCOP-värdet som visas för tre zoner, finns det bara ett SEER-värde. Det är zonen som representeras av klimatet i Strasbourg. Energimärkningen visar luftvärmepumpens SEER och energiklass och det är SEER-värdet som fastställer värmepumpens energiklass i kyldrift.

Köldmedium R410a eller R32

Alla nya värmepumpar innehåller köldmidiet R32, det är ett miljövänligare alternativ än det som tidigare användes, R410a. R32 möjliga påverkan på miljön är ungefär 1/5 mot R410a, samt att det behövs mindre mängd köldmedium. Önskar du en mer miljövänlig luftvärmepump, bör du välja en med R32.


Global Warming Potential och är ett värde på hur mycket köldmediumet skulle påverkar växthuseffekten vid läckage. Det är en siffra som ofta redovisas i teknikinformation. Siffran står för hur stor påverkan köldmediumet har i proportion till samma mängd koldioxid.


R32 och R410a har dessa GWP-värden:

R32 = 580

R410a = 1725


Bytet från R410a till R32 kommer från EUs tuffare krav på luftkonditionering och luftvärmepumpar. Köldmediers tänkbara påverkan på miljön ska minska och detta sker fortlöpande, vissa köldmedier kommer helt förbjudas.

Hur ofta måste man rengöra värmepumpen?

Innedelens filter måste rengöras med jämna mellanrum.
Ta för vanan att rengöra innedelens filter när du dammsuger rummet den sitter i. I övrigt kan man säga att två gånger i månaden är lagom.
Kom ihåg att damm i inomhusdelens filter påverkar värmepumpens prestanda!

Förutom rengöring av filtren måste värmepumpen servas för att behålla sin prestanda.
En grundlig service rekommenderas var tredje år.

När det gäller utedelen måste den med jämna mellanrum ses över.
Se till så att inte baksidan är igensatt med löv och annat skräp eller att grenar m.m. kommer in i utomhusdelen och skadar fläkten.

Vilken är den lägsta respektive den högsta utomhustemperatur för era värmepumpar?

De värmepumpsmodeller som säljs på e-klok.se är tillverkade för drift ned till minst -20 til -35 minusgrader beroende på modell. Högsta utomhustemperatur är normalt 35 plusgrader.

Vad händer med min värmepump vid strömavbrott?

Samtliga modeller som vi på e-klok säljer återstartar efter ett strömavbrott med samma inställningar som innan.

Kan jag ta bort mina element om jag installerar en luftvärmepump?

Nej, en värmepump ska ses som ett komplement till en primär värmekälla. Man bör aldrig förlita sig på att värmepumpen till 100 % skall värma upp hus, framförallt inte när det blir riktigt kallt.

Hur stor värmepump ska jag ha?

Beroende på hur många kvadratmeter du ska värma. Kika på våra uppskattningar för hur många kvadratmeter varje pump ska kunna värma. Överdimensionera luftvärmepumpens kapacitet jämfört med dina faktiska antal kvadratmeter.

Bör jag överdimensionera luftvärmepumpens kapacitet jämfört med mina faktiska antal kvadratmeter?

Det finns två bra anledningar:

 • Värmepumpen kommer att jobba lugnare för att den slipper gå på högvarv. Detta motverkar slitage och ökar livslängden
 • Effekter och verkningsgrader avtar när utomhustemperaturen sjunker. En större pump kommer att kunna ge mer effekt och kunna behålla högre effektivitet än en mindre, när det blir kallt

Drar en större luftvärmepump mer el?

En större värmepump kan oftast dra mer el än en mindre. Men det betyder inte att den kommer att dra mer. I ett hus med en bestämd yta kommer den större att arbeta lugnare och inte nå sin maximala totalförbrukning. Detta beror på inverter-tekniken som låter värmepumpen jobba steglöst. Luftvärmepumpen kommer aldrig att dra mer el än vad den behöver för att värma avsedd yta.

Vad är underhållsvärme?

Underhållsvärme innebär att du kan ställa ned luftvärmepumpens termostatinställning till låga temperaturer. Det är exemplariskt i ett fritidshus eller om du är iväg från ditt hus en längre tid. Värmepumpar med underhållsvärme går att ställa ned till så lågt som +8°C och +13°C beroende på märke och modell. De utan underhållsvärme har en lägsta termostatinställning på +16°C.

Kan jag installera luftvärmepumpen själv?

Enligt lagen är det inte tillåtet som privatperson att installera en värmepump.

Värmepumpen ska installeras av en certifierad kyltekniker, dels för att helgarantin ska gälla och slutligen för att luftvärmepumpen ska kunna fungera på ett korrekt sätt. Över 90% av reklamationsfallen beror på fel som uppkommit på grund av bristfällig installation.

När bör en service utföras på en värmepump?

Efter 1-2 år rekommenderar vi. Även så snart du märker förändringar i prestanda eller funktion på pumpen.

Är e-kloks alla modeller nordenanpassade?

Ja, samtliga av våra modeller är norden-anpassade, för att klara av vårt nordiska klimat.

Kan jag hämta värmepumpen hos er efter lagd beställning?

Ja, absolut. Vi är en e-butik med ett lager. Det går även att betala på plats.

Vad har jag att vinna på att beställa hos e-klok.se?

Riktigt bra priser.
Eftersom vi är Nordens största aktör på Värmepumpar kan vi köpa stora volymer och därmed pressa priserna.

Vi säljer bara Nordiska modeller.
Vi arbetar med noga utvalda installatörer och har generellt 5 års garanti från tillverkaren på alla värmepumpar vi säljer och installerar. Allt för att du skall kunna göra en trygg affär. För att garantin ska gälla ska värmepump med installation köpas av e-klok.se, en servie ska utföras inom tre år från installationsdatumet.

Vi levererar alltid snabbt.
Oftast har du varan inom ett par dagar. Vi tillhandahåller en mängd olika betalningsalternativ för att förenkla ditt köp.

Bra service.
Du kan enkelt få personlig kontakt med oss på telefon 0104-24 96 39. 

Vi lever som vi lär och tar ansvar för miljön – därför CO2-kompenserar vi.
Vi är en pålitlig leverantör med över 20 år i branschen med bl a certifieringen Trygg E-handel.

Vem vänder jag mig till om det blir något fel?

Har du möjlighet att ta bilder som kan underlätta bedömningen samt beskriva problemet mer ingående så löser ärendet sig som regel snabbare. Skriv av serienumret på inner- och ytterdelen. Ange ordernumret ex. W1010.

Gör sedan en reklamationsanmälan. Här hittar du länken.