Produkter > Aircoil

Aircoil fläktkonvektor

En fläktkonvektor avger värme eller kyla, allt utifrån användarens önskemål. Fläktkonvektorer är därför vanliga överallt där det är viktigt att kunna styra rumsklimatet, i till exempel hotell, kontorsbyggnader, sjukhus, skolor och privatbostäder. Fläktkonvektorn kan med fördel användas tillsammans med alla vattenburna värmekällor. Den är också ett högintressant alternativ i kombination med värmepump vid övergång från hög- till lågtemperatursystem.

Visar alla 4 resultat

Betygsatt 0 av 5

Aircoil Omnia UL 11

Kapacitet Värme 1,15 kW – Kapacitet Kyla 0,56 kW

4.099 kr

Delbetala 380.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

Aircoil Omnia UL 16

Kapacitet Värme 1,7 kW – Kapacitet Kyla 0,75 kW

4.199 kr

Delbetala 389.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

Aircoil Omnia UL 26

Kapacitet Värme 2,75 kW – Kapacitet Kyla 1,215 kW

4.929 kr

Delbetala 456.95 kr i 12 mån
Info
Betygsatt 0 av 5

Aircoil Omnia UL 36

Kapacitet Värme 3,54 kW – Kapacitet Kyla 1,65 kW

5.599 kr

Delbetala 518.95 kr i 12 mån
Info

Om fläktkonvektorn Aircoil

Aircoil är specialisten på kyla, värme och ventilation. Med erfarna medarbetare och ett heltäckande program av bland annat fläktkonvektorer. Sedan starten 1970 har Aircoil samlat kunskap, erfarenhet och värdefulla kontakter med Europas ledande tillverkare av värmeväxlande produkter. De har noggrant handplockat de bästa inom olika specialområden bla fläktkonvektorer. Stabila, pålitliga kvalitetsbolag vi vet är lika upptagna som vi själva av kvalitet, leveranssäkerhet och miljö.

Aircoil fläktkonvektor Omnia UL

Omnia UL kan användas både som luftvärmare och som luftkylare beroende på framledningstemperaturen. Tempererad luft tillförs till hela rummet när den är ansluten till ett värmesystem, t ex panna eller värmepump. Omnia UL kan även användas somluftkylare (under förutsättning att fläktkonvektorn förses med kallt vatten). Omnia UL enheterna är designade för tvårörssystem utan ventil och är förberedda för motoriseraddrift av luftriktare (utrustning som tillbehör).

Luften som passerar fläkten filtreras med hjälp av ett elektrofilter som fångar upp damm och små partiklar. När luftriktaren är stängd hindras damm och andra partiklar att komma in i fläktkonvektorn. Det löstagbara droppfatet och fläktsnäckan möjliggör grundlig rengöring av fläktkonvektorn (detta bör utföras av särskilt utbildad personal), vilket är väsentligt för installationer i utrymmen med mycket folk eller där det finns speciella hygieniska behov.

Den nya radialfläkten är så tystgående att under normaldrift är det nästan omöjligt att höra när den startar. Användandet av en elektronisk kontrollpanel eliminerar de störande ljuden som annars är typiska för mekaniska termostater.

Kontrollpanelen med strömbrytare eller elektronisk termostat är skyddad av en lucka på fläktkonvektorns överdel. Omnia UL har elektronisk temperaturkontroll, automatisk fläkthastighetsomkopplare, automatisk “säsongsomkopplare”, automatisk start- och stoppfunktion (på versionen med termostat). Med sitt stora utbud av tillbehör är

Omnia UL framtagen för att klara alla typer av installationer. Fläktkovektorn kan med lätthet installeras antingen vertikalt eller horisontellt (vattenanslutningar kan ändras vid installation). Up pfyller erfoderliga säkerhetsföreskrifter. Underhåll krävs bara i form av regelbunden rengöring av luftfilter.

Fläktkonvektor Omnia UL finns tillgänglig i fyra storlekar

 • UL 11
 • UL 16
 • UL 26
 • UL 36

Version: UL, med manuell omkopplare för hastighet

Fläktelementen är Eurovent certifierade

Så här går certifiering av Eurovent till

(Uppgifter hämtade ur Eurovents broschyr ”Vissa varumärken vilseleder aldrig”)

Hur fungerar det?

Tillverkare anmäler kompletta serier av luftbehandlingsaggregat till certifiering. Kompletta, slumpvis utvalda aggregat testas regelbundet i oberoende laboratorier. Överensstämmelse mellan testresultaten och de data som erhållits genom tillverkarnas aggregatvalsprogram verifieras. Varje avvikelse mellan testresultat och påstådda tekniska data måste korrigeras.

Europeiska teststandarder

European Standard prEN1886 för mekaniska egenskaper och European Standard prEN13053 för tekniska prestanda används av tillverkare för att dokumentera sina produkter och används också av oberoende laboratorier vid test av aggregat.

Vad betyder det?

De företag som deltar i Eurovents certifieringsprogram, gör genom att använda samma redovisningsstandard, projektörens arbete enklare, eftersom det inte finns behov av att genomföra ytterligare detaljerade jämförelser. Konsulter, föreskrivande led och slutanvändare kan välja en produkt och vara säker på att tillverkarens uppgift i katalog* och dataprogram är korrekta. De kan känna förtroende för att utrustningen kommer att fungera i överensstämmelse med konstruktionsförutsättningarna, energikostnaden kan förutses korrekt och den levererade produkten kommer därför att stå i rätt proportion till investeringen.

Kvalitetsnivån motsvarar kraven

Följande mekaniska egenskaper verifieras genom tester och klassificeras:

 • Höljets mekaniska styrka
 • Läckage genom höljet
 • By-passläckage vid filter
 • Termisk transmission genom höljet
 • Termiska bryggor genom höljet
 • Höljets ljuddämpande egenskaper

Konsulter, föreskrivande led och installatörer kan välja en passande aggregatserie för sin tillämpning, för att uppnå optimalt utbyte av investeringen.

Du får vad du beställer

Följande tekniska data certifieras:

 • Luftflöde
 • Statisk tryckökning
 • Effektbehov
 • Värmekapacitet
 • Kylkapacitet
 • Ljudeffektnivå till kanal
 • Ljudeffektnivå till omgivning
 • Värmeåtervinningssystemets temperaturverkningsgrad

Testresultaten jämförs med de tekniska data som erhålls ur tillverkarens beräkningsprogram för att verifiera att de stämmer.**
** Tidigare medgavs en viss feltolerans. Detta kunde dock utnyttjas för systematisk redovisning av bättre värden inom feltoleransen. På Swegons initiativ används numera begreppet ”garanterade värden”. (Swegons anmärkning)